Czym jest case study?

Spis Treści:

Case study (studium przypadku) jest skutecznym narzędziem content marketingu, a także metodą badawczą, wykorzystywaną do opisu i analizy konkretnego zjawiska. Umożliwia dogłębną analizę przedmiotu badania i wyciągnięcie cennych wniosków dla przyszłych działań. Sprawdź, jak je ułożyć!

Case study – co to jest?

Case study jest metodą przedstawienia danego zjawiska za pomocą opisu, który skupia się na działaniach przeprowadzanych w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Umożliwia on zrozumienie, a następnie rozwiązanie złożonych problemów zarówno naukowych, jak i biznesowych, w zależności od dziedziny, w ramach której jest konstruowany.

Studium przypadku, jako jedna z metod nauczania, początkowo wykorzystywana była jako narzędzie kształcenia na kierunkach zarządzania, ekonomii i administracji. Szybko zyskała jednak na znaczeniu również w praktyce biznesowej – szczególnie wśród branż kreatywnych.

Czemu służy case study?

Wśród szeregu zastosowań studium przypadku, na szczególną uwagę zasługuje sklasyfikowanie go jako jednego ze skuteczniejszych narzędzi content marketingu.

Opis realizowanych przez daną firmę projektów korzystnie wpływa na budowę jej wizerunku oraz niesie ze sobą wartość promocyjną. Dobrze przygotowane, atrakcyjne case study może znacząco wpłynąć na poszerzenie grona klientów, a tym samym na wzrost osiąganych przez firmę zysków.

Ustalenie błędów na podstawie przygotowanego opisu pozwala je wyeliminować przy realizacji kolejnych przedsięwzięć, a tym samym uczynić działania skuteczniejszymi. I przede wszystkim:

Studium przypadku umożliwia dogłębne zrozumienie analizowanego zjawiska poprzez wyodrębnienie prawidłowych oraz niekorzystnych wzorców postępowania.

Case study – cele

Szczegółowe cele case study zależą od dziedziny, w ramach której jest przygotowywane.

W biznesie jego głównym celem jest wartość promocyjna, czyli zachęcenie odbiorców do skorzystania z oferty. Taka forma prezentacji wyróżnia się atrakcyjnym przekazem, profesjonalizmem oraz wiarygodnością.

Nie można jednak pominąć korzyści edukacyjnych dla samej firmy. Teoretyczne ujęcie poruszanych zagadnień wzbogaca wiedzę, jednak dodatkowe wykorzystanie studium przypadku łączy korzyści płynące z teorii i rozwiązań praktycznych. Przedstawienie zagadnienia w tej formie jest nader pomocne przy określaniu przyczyn oraz rezultatów wystąpienia zjawiska.

Case study dostarcza opracowany i sprawdzony model działania, możliwy do wykorzystania przy kolejnych projektach.

Jak przygotować case study?

Podejmując się przygotowania studium przypadku, szczególną uwagę należy zwrócić na merytorykę oraz rzetelność przekazywanych informacji. Warto jednak pamiętać, że stosowanie zbyt specjalistycznego nazewnictwa może uczynić treść niezrozumiałą dla czytelnika, a tym samym zniechęcić go do dalszej lektury. „Lekkość pióra” jest więc kolejnym, istotnym do uwzględnienie komponentem.

Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie zrezygnować z języka branżowego czy umieszczania danych technicznych. Wręcz przeciwnie, często są one nieodzowne do pełnego opisu zagadnienia. Jeżeli jednak zostaną zamieszczone, istotne jest, aby przedstawić je w formie przystępnej dla odbiorcy.

Konkludując, case study jest narzędziem, które ma pomóc w kreowaniu wizerunku eksperta.

Treść powinna być z jednej strony wiarygodna i profesjonalna, a z drugiej strony oddana w atrakcyjnym „opakowaniu”, które przyciągnie potencjalnych klientów.

Case study – przykłady

Przy wykorzystaniu formy opisu, jakim jest studium przypadku, w prosty i obrazowy sposób można opowiedzieć o zrealizowanym projekcie. W opisie szczególną uwagę należy zwrócić na to, jakie zostały podjęte działania i jakie efekty udało się dzięki nim osiągnąć. Przykłady takiego źródła wiedzy, z uwagi na swoją skuteczność oraz wielopłaszczyznowe działanie, stale zyskują na popularności.

Za jeden z przykładów case study możemy postawić choćby opis przebiegu kampanii content marketingowej. Wówczas przedmiotem rozważań są:

  • cele klienta oraz profil jego klientów;
  • modele działań podjęte w ramach przygotowania oraz przeprowadzenia kampanii;
  • rezultaty uzyskanych wyników i poniesionych kosztów (np. w formie statystyk).

Case study w biznesie

Firmy często decydują się na skorzystanie z case study jako formy opisu zrealizowanych projektów. Takie postępowanie następuje wskutek chęci uzyskania dwóch głównych celów:

  • Zachęcenia potencjalnego klienta do nawiązania współpracy;
  • Zoptymalizowania procedur i działań dotyczących projektów.

W pierwszym przypadku case study jest narzędziem marketingu – jego głównym zadaniem jest zwiększenie atrakcyjności i wiarygodności firmy w oczach klienta. Umożliwia lepsze zrozumienie przebiegu współpracy i podejmowanych działań, a także udowadnia ich skuteczność na podstawie konkretnego projektu.

W drugim przypadku case study jest stworzone w celu ewaluacji przeprowadzonych działań. Skupia się zatem na pogłębionym opisie schematów postępowania. Tym samym pozwala na wypracowanie prawidłowych wzorców (możliwych do zastosowania poza analizowanym kontekstem) i uskutecznienie stosowanych procedur.

Podsumowanie

  1. Case study polega na przedstawieniu działań przeprowadzanych w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
  2. Studium przypadku jest skutecznym narzędziem content marketingu oraz szeroko wykorzystywaną metodą badawczą.
  3. Do głównych celów tego rozwiązania zalicza się wartość edukacyjną oraz korzyści promocyjne dla firmy.
  4. Odpowiednio przygotowane case study dostarcza opracowany i sprawdzony model działania, co umożliwia wykorzystanie go w przyszłości.
  5. Studium przypadku stale zyskuje na popularności z uwagi na swoją biznesową skuteczność oraz wielopłaszczyznowe działanie.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Patrycja Stawiarz

Z wykształcenia ekonomistka, w zespole Content Writer pełni funkcję Business Customer Specialist. Bezbłędnie odczytuje oczekiwania każdego z Klientów, aby następnie móc zaproponować ofertę „szytą na miarę”. Obszerną wiedzę z zakresu działań marketingowych oraz psychologii reklamy zawdzięcza zamiłowaniu do branżowej literatury. W życiu zawodowym i prywatnym perfekcjonistka, miłośniczka wszystkiego, co jest w stanie zaangażować umysł, ciało i duszę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

26.05.2023 Korekta & Redakcja
25.05.2023 Marketing
24.05.2023 Porady & Ciekawostki
23.05.2023 Aktualności
22.05.2023 Korekta & Redakcja
20.05.2023 Porady & Ciekawostki
19.05.2023 Korekta & Redakcja
18.05.2023 Content Marketing
17.05.2023 Korekta & Redakcja

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu