Czym jest case study?

Spis Treści:

Case study (studium przypadku) jest skutecznym narzędziem content marketingu, a także metodą badawczą, wykorzystywaną do opisu i analizy konkretnego zjawiska. Umożliwia dogłębną analizę przedmiotu badania i wyciągnięcie cennych wniosków dla przyszłych działań. Sprawdź, jak je ułożyć!

Case study – co to jest?

Case study jest metodą przedstawienia danego zjawiska za pomocą opisu, który skupia się na działaniach przeprowadzanych w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.

Umożliwia on zrozumienie, a następnie rozwiązanie złożonych problemów zarówno naukowych, jak i biznesowych, w zależności od dziedziny, w ramach której jest konstruowany.

Studium przypadku, jako jedna z metod nauczania, początkowo wykorzystywana była w procesie kształcenia na kierunkach zarządzania, ekonomii i administracji. Szybko zyskała jednak na znaczeniu również w praktyce biznesowej. Szczególnie sprawdza się wśród branż kreatywnych, tj. social media, fotografia, grafika – czyli wszędzie tam, gdzie jest potrzeba zwizualizowania klientowi działań firmy.

Czemu służy studium przypadku?

Wśród szeregu zastosowań studium przypadku na szczególną uwagę zasługuje sklasyfikowanie go jako jednego ze skuteczniejszych narzędzi content marketingu.

Opis realizowanych przez daną firmę projektów korzystnie wpływa na budowę jej wizerunku oraz niesie ze sobą wartość promocyjną. Dobrze przygotowane, atrakcyjne case study może znacząco wpłynąć na poszerzenie grona klientów, a tym samym na wzrost osiąganych przez firmę zysków.

Ustalenie błędów na podstawie przygotowanego opisu pozwala je wyeliminować przy realizacji kolejnych przedsięwzięć, a tym samym uczynić działania skuteczniejszymi. I przede wszystkim:

Studium przypadku umożliwia dogłębne zrozumienie analizowanego zjawiska poprzez wyodrębnienie prawidłowych oraz niekorzystnych wzorców postępowania.

Case study – cele

Szczegółowe cele case study zależą od dziedziny, w ramach której jest przygotowywane.

W biznesie jego głównym celem jest wartość promocyjna, czyli zachęcenie odbiorców do skorzystania z oferty. Taka forma prezentacji wyróżnia się atrakcyjnym przekazem, profesjonalizmem oraz wiarygodnością.

Nie można również pominąć korzyści edukacyjnych dla samej firmy. Teoretyczne ujęcie poruszanych zagadnień wzbogaca wiedzę, jednak dodatkowe wykorzystanie studium przypadku łączy korzyści płynące z teorii i rozwiązań praktycznych. Przedstawienie zagadnienia w tej formie jest nader pomocne przy określaniu przyczyn oraz rezultatów wystąpienia zjawiska.

Case study dostarcza opracowany i sprawdzony model działania, możliwy do wykorzystania przy kolejnych projektach.

Jak przygotować case study?

Podejmując się przygotowania studium przypadku, szczególną uwagę należy zwrócić na merytorykę oraz rzetelność przekazywanych informacji. Warto jednak pamiętać, że stosowanie zbyt specjalistycznego nazewnictwa może uczynić treść niezrozumiałą dla czytelnika, a tym samym zniechęcić go do dalszej lektury. „Lekkość pióra” jest więc kolejnym, istotnym do uwzględnienia komponentem.

Nie oznacza to jednak, że należy całkowicie zrezygnować z języka branżowego czy umieszczania danych technicznych. Wręcz przeciwnie, często są one nieodzowne do pełnego opisu zagadnienia. Jeżeli jednak zostaną zamieszczone, należy przedstawić je w formie przystępnej dla odbiorcy.

Warto również zadbać o odpowiednią strukturę tekstu. Zastosujmy więc formę „wstęp, rozwinięcie, zakończenie” i zwróćmy uwagę, aby wszystkie elementy tekstu zgrabnie łączyły się ze sobą w logiczny wywód. Przydatne okazuje się skupienie case study na motywie przewodnim, który pozwoli nam trzymać się zarysowanego planu i nie odbiegać od tematu.

Warto sięgać po twarde dane (liczby, wykresy, raporty), które udowadniają wartość naszej firmy. Możemy również skorzystać z dopasowanych obrazów, grafik, co urozmaici tekst oraz zachęci do dalszego czytania.

Treść powinna być z jednej strony wiarygodna i profesjonalna, a z drugiej strony oddana w atrakcyjnym „opakowaniu”, które przyciągnie potencjalnych klientów. Powinniśmy więc ubrać specjalistyczną wiedzę w ciekawą opowieść, która zainteresuje odbiorcę.

Case study – przykład

Przy wykorzystaniu formy opisu, jakim jest studium przypadku, w prosty i obrazowy sposób można opowiedzieć o zrealizowanym projekcie. W opisie szczególną uwagę należy zwrócić na to, jakie zostały podjęte działania i jakie efekty udało się dzięki nim osiągnąć. Przykłady takiego źródła wiedzy, z uwagi na swoją skuteczność oraz wielopłaszczyznowe działanie, stale zyskują na popularności.

Za jeden z przykładów case study możemy postawić choćby opis przebiegu kampanii content marketingowej. Wówczas przedmiotem rozważań są:

  • cele klienta oraz profil jego klientów;
  • modele działań podjęte w ramach przygotowania oraz przeprowadzenia kampanii;
  • rezultaty uzyskanych wyników i poniesionych kosztów (np. w formie statystyk).

Zastosowanie w biznesie

Firmy często decydują się na skorzystanie z case study jako formy opisu zrealizowanych projektów. Takie postępowanie następuje wskutek chęci uzyskania dwóch głównych celów:

  • Zachęcenia potencjalnego klienta do nawiązania współpracy;
  • Zoptymalizowania procedur i działań dotyczących projektów.

W pierwszym przypadku case study jest narzędziem marketingu – jego głównym zadaniem jest zwiększenie atrakcyjności i wiarygodności firmy w oczach klienta. Umożliwia lepsze zrozumienie przebiegu współpracy i podejmowanych działań, a także udowadnia ich skuteczność na podstawie konkretnego projektu.

W drugim przypadku case study jest stworzone w celu ewaluacji przeprowadzonych działań. Skupia się zatem na pogłębionym opisie schematów postępowania. Tym samym pozwala na wypracowanie prawidłowych wzorców (możliwych do zastosowania poza analizowanym kontekstem) i uskutecznienie stosowanych procedur.

Podsumowanie

  • Case study polega na przedstawieniu działań przeprowadzanych w celu osiągnięcia oczekiwanego rezultatu.
  • Studium przypadku jest skutecznym narzędziem content marketingu oraz szeroko wykorzystywaną metodą badawczą.
  • Do głównych celów tego rozwiązania zalicza się wartość edukacyjną oraz korzyści promocyjne dla firmy.
  • Odpowiednio przygotowane case study dostarcza opracowany i sprawdzony model działania, co umożliwia wykorzystanie go w przyszłości.
  • Studium przypadku stale zyskuje na popularności z uwagi na swoją biznesową skuteczność oraz wielopłaszczyznowe działanie.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Patrycja Stawiarz

Z wykształcenia ekonomistka, w zespole Content Writer pełni funkcję Business Customer Specialist. Bezbłędnie odczytuje oczekiwania każdego z Klientów, aby następnie móc zaproponować ofertę „szytą na miarę”. Obszerną wiedzę z zakresu działań marketingowych oraz psychologii reklamy zawdzięcza zamiłowaniu do branżowej literatury. W życiu zawodowym i prywatnym perfekcjonistka, miłośniczka wszystkiego, co jest w stanie zaangażować umysł, ciało i duszę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

17.05.2024 Marketing
16.05.2024 Content Marketing
15.05.2024 Korekta & Redakcja
14.05.2024 Porady & Ciekawostki
13.05.2024 Marketing
10.05.2024 Marketing
09.05.2024 Marketing
08.05.2024 Porady & Ciekawostki
07.05.2024 Porady & Ciekawostki

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu