Interpunkcja w porównaniach – kiedy i gdzie stawiamy przecinek?

Spis Treści:

Może czasami wahasz się, czy postawić przecinek w porównaniu. Może Twoje rozterki dotyczą miejsca, gdzie ten znak przestankowy powinien zostać umieszczony. Interpunkcja w porównaniach jest, niestety, zależna od kilku okoliczności. Jednak w naszym artykule klarownie wyjaśniamy, kiedy i gdzie powinien pojawić się przecinek w porównaniach.

Czym jest porównanie?

Porównanie to taki środek stylistyczny, który polega na zestawieniu dwóch elementów w celu podkreślenia ich wspólnej cechy.

Bywają jednak porównania paralelne z zastosowaniem wyrazu jak, którego funkcją jest wprowadzenie przykładów obiektów, np. W tym lesie rosną drzewa, takie jak buki, lipy i dęby. Należy więc odróżnić te dwa zabiegi językowe.

Przecinek w porównaniach

Zasada zawarta w Nowym słowniku ortograficznym PWN (red. nauk. Edward Polański) mówi, że możemy postawić przecinek w porównaniach paralelnych, które mają konstrukcje:

 • tak, jak;
 • taki, jaki;
 • tyle, co;
 • ten, co.

Nie musimy jednak tego robić, ponieważ jest to zależne od przerwy oddechowej oraz charakteru paralelnego porównania.

Porównania mające charakter silnie paralelny wymagają zastosowania przecinka. Dzięki temu podkreśla się zachodzące między obiektami różnice. Będzie to miało miejsce w konstrukcjach z wyrażeniami: tak, jak; równie, jak; taki, jak; tyle, co. Pamiętaj jednak, że samo zastosowanie tej konstrukcji nie uprawnia Cię do postawienia przecinka. Należy zastanowić się, jaki jest cel tego porównania. Podkreślmy, że interpunkcja w porównaniach jest również zależna od intonacji wypowiedzi. Jeśli wymawiasz jakieś zdanie z pauzą intonacyjną, wtedy należy to odzwierciedlić w interpunkcji. Jednakże w przypadku wyrażenia: zarówno…, jak i… zawsze należy przed jak postawić przecinek.

Przykłady porównań z przecinkiem

Poniżej znajdziesz przykłady zdań, których celem było zilustrowanie zastosowania interpunkcji w porównaniach paralelnych. Zauważ, że często są one wprowadzane przy użyciu tych samych zwrotów co porównania bez przecinków.

Przykład:

Gra na gitarze tak często, jak na akordeonie.

Jedzenie lodów jest równie przyjemne, jak i tuczące.

Twoja wiedza jest tyle aktualna, co kompletna.

Ten artykuł dotyczy zarówno problemów wychowawczych młodych rodziców, jak i trudności w relacjach rówieśniczych.

W tekście omówione będą takie kwestie, jak: osobowość, temperament, charakter, natura i psychika.

Przez cały dzień nie robiłam niczego innego, jak tylko pisałam artykuły.

Oddziaływanie odpadów na kondycje naszej planety jest równie oczywiste, jak szkodliwość niewłaściwego odżywiania się dla organizmu ludzkiego.

Brak przecinka w porównaniach

Nie stosuje się zatem przecinka w prostych porównaniach, za pomocą których zestawia się ze sobą dwa elementy w celu uwypuklenia cechy wspólnej, gdy nie mają one wyraźnego charakteru paralelnego. Jeżeli zatem nie zależy Ci na silnym przeciwstawieniu sobie dwóch elementów, a raczej na pokazaniu ich podobieństwa, wówczas przecinek jest zbędny.

Przykłady porównań bez przecinka

Poniżej znajdziesz kilka przykładów wyrażeń porównawczych bez przecinka. Zwróć uwagę na użyte wyrazy: jak; gdyby; niby; równie… jak; taki… jak; ta sama… co, tak samo… jak, ten sam… co.

Przykład:

Jaś jest mądry jak sowa.

Był głuchy jak pień.

Założył podobne spodnie jak mój syn.

Swawolny chłopiec leci gdyby strzała. (St. Trembecki, Epitalame Dorantowi i Klimenie)

A lud się gromadził […]/ niby rozliczne, skłębione złocistych pszczół gęste roje (Homer, Iliada, tłum. K. Jeżewska)

Jest równie dobry z polskiego jak z matematyki.

Taki inteligentny człowiek jak Franek powinien napisać lepszy tekst.

Pracuję w tej samej szkole co Kuba.

Zastosowałam ten sam zabieg językowy co zwykle.

Przecinek w porównaniu wtrąconym lub wprowadzającym zdanie składowe

Jeżeli porównanie jest wtrąceniem, bezwzględnie należy je oddzielić przecinkami z obu stron. Ponadto, gdy wprowadza ono kolejne zdanie składowe, również musi to znaleźć odzwierciedlenie w interpunkcji, np.:

 • Ola, tak jak jej mąż, wyglądała olśniewająco.
 • Napisałam artykuł na temat tak mało interesujący, jak nudna jest filozofia ogólna.

Podsumowanie

 • Interpunkcja w porównaniach jest zależna od intonacji wypowiedzi oraz jej paralelnego charakteru.
 • Gdy chcesz podkreślić przeciwstawienie dwóch elementów, wówczas postaw przecinek przed jak.
 • Jeśli porównanie jest wtrąceniem lub wprowadza kolejne zdanie składowe, koniecznie zastosuj przecinek.
 • W prostych porównaniach o słabym charakterze paralelnym mającym na celu podkreślenie cechy wspólnej przecinek jest zbędny.
 • Przecinek w porównaniach jest potrzebny, gdy po jak lub innym wyrażeniu wprowadzającym element porównany pojawia się dłuższa fraza, która wymaga pauzy intonacyjnej.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Anna Czudecka-Wrona

Anna z zawodu jest polonistką, ukończyła także edytorstwo w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Słowo pisane jest jej pasją od najmłodszych lat, gdy tworzyła wiersze czy opowiadania. Do dziś pisze teksty literackie do szuflady. Zarówno jako copywriter, jak i czytelnik ceni sobie wartość merytoryczną oraz poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną. Prywatnie poziom endorfin podnosi jej chwila nad książką, dobra kawa czy rodzinna wyprawa. Z przyjemnością również gotuje, recytuje i śpiewa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

22.02.2024 Social Media
21.02.2024 Korekta & Redakcja
20.02.2024 Marketing
19.02.2024 Pozycjonowanie
16.02.2024 Porady & Ciekawostki
15.02.2024 Copywriting
14.02.2024 Korekta & Redakcja
13.02.2024 Porady & Ciekawostki
12.02.2024 Social Media

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu