Motywacja do pracy – skąd ją brać i co motywuje pracowników?

Spis Treści:

Dlaczego czasem „dobra praca” to za mało? Skąd bierze się narzekanie na życie zawodowe, choć przecież w teorii wszystko jest takie, jak być powinno? Wiele problemów może wynikać z braku motywacji. Dobrze więc wiedzieć, czym ona jest, skąd ją czerpać i jak motywować do pracy innych.

Co to jest motywacja?

Motywacja to gotowość do podjęcia działania wzbudzona potrzebą osiągnięcia określonych procesów i celów.

Dzieli się ją na:

 • wewnętrzną – związaną z osiągnięciem własnych celów, bez żadnych widocznych zewnętrznych efektów, dla własnej satysfakcji. Łączy się z wizją wzmocnienia swoich umiejętności, zdobycia nowego doświadczenia, rozwoju;
 • zewnętrzną – kiedy cel działania związany jest z uzyskaniem dodatkowych korzyści stworzonych przez kogoś dla zachęty do podjęcia starań. Są to wynagrodzenia i gratyfikacje, dodatkowe bonusy z pracy, awans, a także oceny w szkole czy nagrody w konkursach.

Motywacja do pracy

Do spełnionego, satysfakcjonującego życia zawodowego niezbędne są oba rodzaje motywacji, choć wiele mówi się o tym, że zewnętrzna oparta na systemie nagród i kar zabija wewnętrzną, ponieważ intuicyjnie działa się dla uzyskania dodatkowych korzyści lub by uniknąć nieprzyjemności, a nie dla własnej satysfakcji.

Taki system – choć potrafi być trudny, a nawet niewłaściwy, np. w kontekście wychowywania dzieci, jest niezbędny i jak najbardziej odpowiedni w życiu zawodowym. Trudno bowiem wyobrazić sobie ciągłe starania w pracy, inwestycję w siebie, dążenie do osiągnięcia sukcesu, które nie mają odzwierciedlenia w wynagrodzeniu czy postawie, jaką inni wobec nas reprezentują. Słowem – samozadowolenie jest niezwykle ważne, ale nikt nie chce pracować za uśmiech, tylko za realne pieniądze, adekwatne do kompetencji i osiągnięć.

Pełna satysfakcja z pracy jest więc możliwa tylko wtedy, kiedy jednocześnie posiada się motywację wewnętrzną i zewnętrzną. Co więcej – motywacja wewnętrzna w tym przypadku praktycznie nie istnieje bez zewnętrznej, a przynajmniej bardzo trudno o niej mówić. Wyjątkiem jest wyłącznie praca w charakterze wolontariatu.

Problemy z motywacją w pracy

Brak motywacji do pracy jest konsekwencją nakładających się na siebie różnych zjawisk. Nie jest chwilowy, nie jest tym samym, co niemoc twórcza, spadek energii czy przemęczenie.

Jest wynikiem odczuć zarówno własnych, jak i sygnałów – a raczej ich braku – z zewnątrz.

Poniedziałkowe rozleniwienie czy piątkowe „zmęczenie materiału” nie oznaczają jeszcze braku motywacji. To naturalne konsekwencje – czasem trudno wbić się w rytm pracy po wolnym weekendzie czy urlopie, tak samo pod koniec tygodnia naprawdę można odczuwać już zmęczenie i niechęć.

Co wpływa na spadek motywacji do pracy?

 • Poczucie bezsensu i monotonia wykonywanej pracy.
 • Brak postępów i możliwości rozwoju.
 • Brak feedbacku świadczącego o tym, że dobrze spełnia się swoje powinności.
 • Niezadowalające wynagrodzenie, poczucie jego nieadekwatności do doświadczenia i osiągnięć.
 • Nieprzyjemna atmosfera.
 • Brak jakichkolwiek benefitów.
 • Poczucie niestabilności swojej pozycji, a jednocześnie brak perspektyw doskonalenia się.

Mając za sobą którekolwiek z wyżej wymienionych doświadczeń, trudno mówić o chęciach do pracy i sile, która sprawia, że jest się gotowym na nowe wyzwania i z zapałem się je podejmie. Wiele z nich wynika, jak widać, z braku motywacji zewnętrznej. Można mieć bowiem ambicje, wielkie plany, chęć rozwoju kariery i jednocześnie czuć ogromną niemoc i brak możliwości – a więc motywacji – by się spełniać.

Co buduje wewnętrzną motywację do pracy?

Czasem trzeba się nieco zmusić, a czasem chęć do pracy po prostu jest! A skąd się bierze? Ze świadomości, jakie korzyści płyną z aktywności zawodowej i co niesie za sobą każdy kolejny przepracowany dzień. Najczęstszą motywację do pracy stanowią:

 • Wizja rozwoju osobistego – praca służy poznawaniu zarówno siebie, jak i innych ludzi i to powinno być jednym z celów jej podejmowania.
 • Rozwój zawodowy – każdy chce być jak najlepszy w tym, co robi. Praca zdecydowanie pomaga to osiągnąć poprzez zdobywanie nowych doświadczeń.
 • Samozadowolenie – poczucie, że robi się coś dla siebie, co daje przyjemność i wizję bycia swoją najlepszą wersją.
 • Satysfakcja z bycia aktywnym – czasem siedzenie w domu, ponudzenie się i błogie lenistwo są potrzebne. Jednak o ile lepiej „smakują”, kiedy się na nie zasłuży?
 • Robienie tego, co się lubi – bo lubić swoją pracę, to jak wygrać na loterii!
 • Pieniądze – pracuje się po to, żeby zarabiać, a zarobione pieniądze pozwalają żyć na odpowiednim dla siebie poziomie. Wizja otrzymywania godziwego wynagrodzenia przynosi przyjemność z pracy.

I tutaj do głosu dochodzi motywacja zewnętrzna, bo pieniądze, awanse, nagrody, bonusy itp. są właśnie jej elementem. Pojawia się więc naturalne zatarcie granicy i dowód na to, że nie ma motywacji wewnętrznej bez zewnętrznej.

Co motywuje pracowników do pracy?

Systemy motywacyjne to zjawiska, które mają sprawić, że pracownik będzie czuł się dobrze, w gotowości do pracy i zaangażowania, z jednoczesną pewnością, że przyniosą mu one korzyści.

Co najbardziej motywuje do pracy?

 • Wynagrodzenie – odpowiednie do osiągnięć, doświadczenia i zaangażowania oraz adekwatne do realiów rynku.
 • Wizja rozwoju i awansów – świadomość, że skuteczność w pracy może oznaczać wyższe stanowisko, zawsze motywuje do zwiększenia swojego zaangażowania.
 • Benefity – doceniające i nagradzające zaangażowanie pracowników oraz dające szansę pozazawodowych realizacji.
 • Odpowiednia atmosfera – stres, presja i konflikty zdecydowanie nie wpływają pozytywnie na pracę. Ważna jest komunikacja bez przemocy.
 • Poczucie stabilizacji i bezpieczeństwa stanowiska – krótkie umowy, „śmieciówki”, duża rotacja pracowników i brak wyraźnego podziału zadań budzą niepewność i ograniczone zaufanie, co zdecydowanie nie działa motywująco, ale klarowność współpracy wpływa na spokój i pewność.
 • Inwestycja w pracowników – szkolenia, dodatkowe programy, kursy, finansowanie nauki języków, to dowód na dbałość o rozwój pracowników.
 • Poczucie niezależności i decyzyjności – nie każdy może być szefem, co nie oznacza, że wszyscy poza nim są mało ważni. Jeśli pracownik nawet na niskim stanowisku odczuwa, że jego praca jest ważna, z pewnością będzie chciał się w niej realizować jak najlepiej.
 • Akceptacja, uznanie i szacunek – słowa i odpowiednia postawa przełożonego oraz pozytywna komunikacja również motywują do pracy.

Motywacja w pracy zdalnej

Jeśli chodzi o motywację w pracy zdalnej – z oczywistych względów nie wszystkie elementy motywacji zewnętrznej znajdują swoje urzeczywistnienie. Nadal jednak pozostają te najważniejsze: wynagrodzenie, wizja rozwoju i awansu, odpowiednia atmosfera i szacunek (rozumiane jako pozytywny kontakt z klientem).

Czasem trudno o poczucie stabilizacji, szczególnie w pracy jako freelancer, ale bardzo łatwo o niezależność. Nie ma jednak co mówić o benefitach. Wydaje się więc, że nieco silniej rozbudowana jest motywacja wewnętrzna, w myśl tego, że dla wolnych strzelców nadrzędne staje się hasło „Umiesz liczyć? Licz na siebie!”. Jest się bowiem zdanym głównie na siebie, nawet przy doborze klientów i zleceń, ale jednocześnie należy się angażować w pracę na tyle, by czerpać jak najwięcej korzyści z zewnątrz – budować swoją pozycję i dobrze zarabiać jako specjalista.

Dlaczego motywacja jest ważna w pracy?

Motywacja jest ważna ZAWSZE – nie mając jej, trudno mówić o szczęśliwym życiu: czy to osobistym, czy zawodowym. O ile jednak łatwiej znaleźć powody, by robić coś lekkiego, łatwego i przyjemnego prywatnie, o tyle czasem do pracy trudno się zmusić.

Motywowanie pracowników służy ich zadowoleniu z pracy, co przekłada się na ich efektywność. Nie mniej ważna jest również motywacja wewnętrzna, która pozwala czerpać z motywacji zewnętrznej same pozytywy, a nie traktować jej jako systemu i metody na wykorzystanie. Trudno jednak o motywację wewnętrzną, kiedy nie ma żadnych sygnałów z zewnątrz. Niełatwo je zauważyć i docenić, gdy nie ma się wewnętrznych chęci.

Dlaczego systemy motywacyjne w pracy są tak ważne? Pracownik, który jest doceniany, który odczuwa korzyści płynące ze swojej pracy w postaci pozytywnego feedbacku, jest bardziej skory do poświęcenia i większego zaangażowania w swoje działania dla dobra wspólnego interesu.

W biznesie, w którym istnieje system motywacyjny, bardzo łatwo o pracowników zmotywowanych wewnętrznie, którzy są w gotowości do pracy na pełnych obrotach. Widzą bowiem sens w swojej pracy – możliwość osiągnięcia własnej satysfakcji, ale i, mówiąc wprost, nagrody mogącej mieć różne postaci.

W pracy bardzo ważne jest dbanie o własne chęci, wizje i cele, które budują gotowość do działania, ale również zwracanie uwagi na korzyści, jakie mogą płynąć z naszego zaangażowania. Są to bowiem dwa procesy, które muszą się uzupełniać, by osiągnąć zawodową równowagę i być zawsze zdolnym do dawania z siebie jak najwięcej, jak najlepiej i z jak największą przyjemnością.

Podsumowanie

 • Motywacja to chęć i gotowość do pracy związana z wizją korzyści. Może być ona osobista (motywacja wewnętrzna) lub narzucone odgórnie (motywacja zewnętrzna).
 • W życiu zawodowym niezbędne są oba rodzaje motywacji, ponieważ tylko one dają możliwość czerpania pełni satysfakcji z pracy.
 • Motywowanie pracowników sprawia, że chętniej i bardziej jakościowo pracują. Brak motywacji osłabia zapał i efektywność.
 • W pracy zdalnej trzeba silnie pracować nad motywacją wewnętrzną, ponieważ w tym wypadku zewnętrzny system motywacji odbiega od trakcyjnego modelu.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Roksana Krysa

Roksana z wykształcenia jest filologiem, specjalizującym się w komunikacji społecznej i krytyce literackiej. Współpracowała z wieloma portalami i magazynami kulturalno-literackimi, m.in. z Wirtualną Polską, miesięcznikiem „Śląsk”, ARTpapierem i FA-artem. W 2010 roku zadebiutowała jako prozaik. Pisze od zawsze i szczerze to uwielbia, więc bycie copywriterem to nie tylko jej zawód, ale i pasja. Prywatnie – szczęśliwa mama i żona, miłośniczka literatury, górskich wędrówek, LEGO, gotowania, planszówek, gier karcianych i przyrody. Pisze tak, jak się tego oczekuje, przywiązując jednakową wagę do treści i formy. Cechuje się kreatywnością i wyczuciem stylu. Świetnie przekazuje w tekstach emocje i zgrabnie bawi się słowami. Stara się, by miały one moc sprawczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

17.05.2024 Marketing
16.05.2024 Content Marketing
15.05.2024 Korekta & Redakcja
14.05.2024 Porady & Ciekawostki
13.05.2024 Marketing
10.05.2024 Marketing
09.05.2024 Marketing
08.05.2024 Porady & Ciekawostki
07.05.2024 Porady & Ciekawostki

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu