Przecinek przed aby – kiedy należy go postawić?

Spis Treści:

Zasady stawiania znaków interpunkcyjnych w zdaniach często bywają skomplikowane. Jednym z przykładów takiego stanu rzeczy są reguły odnoszące się do umieszczania przecinka przed słowem aby. Sprawdź, w jakich sytuacjach należy to uczynić!

Słowo aby i jego rola w zdaniu

Wyraz aby to słowo, które pełni w zdaniach funkcje spójnika bądź partykuły.

W tym pierwszym przypadku zazwyczaj służy ono do łączenia ze sobą zdań nadrzędnych oraz podrzędnych. Spójnik aby może przy tym:

 • wprowadzać zdanie podrzędne określające cel danej czynności (np. Sięgnął po telefon, aby zadzwonić do mamy);
 • umożliwiać połączenie zdania nadrzędnego z podrzędnym informującym o zajściu niespodziewanego wydarzenia (np. Słońce pojawiło się na niebie tylko po to, aby po chwili znów skryć się za chmurami);
 • łączyć zdanie nadrzędne informujące o jakiejś cesze podmiotu ze zdaniem podrzędnym wskazującym na wynikający z tego tytułu stan rzeczy (np. Ala czuła się zbyt zmęczona, aby posprzątać dziś swój pokój);
 • wzbogacać zdanie nadrzędne wyrażające propozycję, wolę lub opinię o komunikat, czego one dotyczą (np. Pragnę, abyś towarzyszył mi w tym spotkaniu);
 • przyłączać do zdania dodatkowy składnik wyrażający warunek albo życzenie (np. Powiedz coś, aby na temat).

Natomiast aby w roli partykuły zazwyczaj stosujemy w celu wyrażenia jakiegoś życzenia (np. Aby wszystko ułożyło się po Twojej myśli!). Niekiedy możesz także za pomocą tego słowa wyrazić żywione przez siebie wątpliwości co do danego stanu rzeczy (np. Czy to aby na pewno działa?).

Spójnik aby a przecinek w zdaniach

Spójnik aby pozwala na wprowadzenie do zdania wypowiedzenia złożonego podrzędnie.

W takim przypadku musisz pamiętać o konieczności oddzielenia od siebie poszczególnych części składowych zdania odpowiednim znakiem interpunkcyjnym. Przecinek przed aby musi pojawić się np. w następujących wypowiedziach:

 • Pies pobiegł za piłką, aby przynieść ją opiekunowi.
 • Wstał wcześnie, aby nie spóźnić się do szkoły.
 • Zrób wszystko, aby było dobrze.

Co istotne, kolejność zdań nadrzędnych i podrzędnych w zdaniach złożonych nie wpływa w żaden sposób na konieczność postawienia przecinka w tego typu wypowiedziach. Zatem nawet w przypadku zdań zaczynających się od aby (np. Aby przygotować się do zawodów, chodził na dodatkowe treningi) musisz pamiętać o umieszczeniu przecinka między nierównorzędnymi zdaniami.

Przecinek przed aby w roli partykuły

Przed aby w roli partykuły należy zrezygnować z umieszczenia przecinka. Dotyczy to zarówno zdań zaczynających się od aby (np. Aby tylko dotrzeć szczęśliwie do domu!), jak i wypowiedzi, w których wyraz ten występuje w środku (np. Czy ty aby na pewno wiesz, w co się pakujesz?).

Podobnie musisz pamiętać o powstrzymywaniu się przed stawianiem przecinka przed aby oznaczającym byle jak, niedbale. Zatem w zdaniach typu Robię to tylko aby zbyć także nie powinien pojawić się omawiany znak interpunkcyjny.

Wyrażenie tak aby – czy i gdzie należy postawić przecinek?

Przy wyrażeniu tak aby często stosuje się regułę cofania przecinków.

Zgodnie z tą zasadą przy połączeniu spójników z innymi partykułami, przysłówkami i partykułami przecinek musi się pojawić się przed wspomnianym wyrażeniem.

Przykład:
 • Przygotowuję ten projekt szybko, tak aby wysłać go na czas szefowi.
 • Starannie przygotowuję się do lekcji, tak aby dostać dobrą ocenę.

Musisz jednak mieć świadomość, że w niektórych sytuacjach słowo tak występuje w funkcji zaimka przysłownego zastępującego przysłówek. W tych okolicznościach przecinek powinien pojawić się przed aby.

Przykład:
 • Jadę tak, aby zdążyć na samolot.
 • Biegnę tak, aby być pierwszym na mecie.

Wiesz już, czy i w jakich okolicznościach stawiamy przecinek przed aby. Teraz nie pozostaje Ci nic innego, jak stosować się do ogólnie obowiązujących w tym aspekcie zasad.

Podsumowanie

 • Słowo aby może pełnić w zdaniu funkcję partykuły bądź spójnika łączącego zdania nadrzędne z podrzędnymi.
 • Jeśli aby występuje w roli spójnika, wówczas należy oddzielać od siebie części składowe zdania przecinkiem.
 • W sytuacji, gdy aby jest partykułą, należy zrezygnować ze stawiania przecinka przed tym słowem.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Paulina Skowronek

Z wykształcenia filolog polski i bibliotekarka. Z zawodu i zamiłowania copywriterka i redaktorka. Od dziecka fascynują ją słowa i to, co można wyrazić za ich pomocą. Pisarstwo postrzega jako jedną z dziedzin sztuki. Tworzeniem tekstów dla swojej przyjemności zajmuje się od najmłodszych lat. Obecnie służy pomocą klientom w ramach własnej działalności gospodarczej. Każdy nowy artykuł to dla niej okazja do poszerzenia horyzontów myślowych oraz udoskonalenia warsztatu pisarskiego. Prywatnie miłośniczka literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także muzyki pop i rock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

22.02.2024 Social Media
21.02.2024 Korekta & Redakcja
20.02.2024 Marketing
19.02.2024 Pozycjonowanie
16.02.2024 Porady & Ciekawostki
15.02.2024 Copywriting
14.02.2024 Korekta & Redakcja
13.02.2024 Porady & Ciekawostki
12.02.2024 Social Media

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu