Darmowa wycena

Regulamin kursu korekty

Niniejszy regulamin stanowi formalne uzupełnienie oferty szkoleniowej przedstawionej na stronie Kurs korekty.

§ 1 Dane placówki edukacyjnej

Organizatorem kursu jest przedsiębiorstwo Content Writer, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9721306308, REGON 385411733, z siedzibą w Polsce, na os. Batorego 41A/117, 60-687 Poznań, reprezentowane przez Bartosza Ciesielskiego. Placówka uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00204/2022.

§ 2 Przebieg i zakres korekty

W ramach nauki kursant otrzyma do sprawdzenia zestaw specjalnie przygotowanych treści:

 1. Artykuł blogowy
 2. Opis kategorii
 3. Artykuł blogowy
 4. Artykuł blogowy
 5. Opis produktu
 6. Artykuł blogowy
 7. Artykuł blogowy
 8. Artykuł sponsorowany
 9. Artykuł blogowy
 10. Artykuł blogowy
 11. Post na Facebooka
 12. Artykuł blogowy

Każdorazowo kursant skoryguje teksty pod kątem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym, merytorycznym oraz zgodności z zasadami SEO. Ponadto kursant nauczy się dostosować tekst według wytycznych brandu (obejmujących styl, kolor i wielkość czcionki oraz nagłówków, wyjustowanie tekstów oraz wdrożenie znaku wodnego).

§ 3 Tryb korekty

Kurs korekty jest prowadzony w trybie zdalnym pod nadzorem doświadczonego korektora. Przedstawia on szczegółowe wytyczne przed rozpoczęciem zadań, a następnie przesyła kursantom wyczerpujące wskazówki po sprawdzeniu każdego otrzymanego tekstu – zasada działania jest powtarzana dwunastokrotnie wobec wszystkich rodzajów treści.

§ 4 Certyfikat końcowy

Po ukończeniu wszystkich zadań kursant otrzyma imienny certyfikat potwierdzający umiejętności zdobyte podczas nauki zawodu. Certyfikat załączony w procesie rekrutacyjnym zwiększa szansę zatrudnienia na stanowisku korektora i jest respektowany w Polsce oraz w 25 zagranicznych oddziałach Content Writer, obejmujących m.in: Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Czechy, Hiszpanię, Finlandię czy Austrię. Wystawienie certyfikatu jest równoznaczne z zakończeniem kursu.

§ 5 Zapisy na kurs

Aby wziąć udział w kursie korekty, należy skontaktować się z krajowym oddziałem szkoleniowym (adres e-mail dla siedziby w Polsce: szkolenia@contentwriter.pl) i dokonać wpłaty na podany numer rachunku bankowego. W terminie 24 godzin od momentu otrzymania przelewu korektor prowadzący skontaktuje się z uczestnikiem kursu.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl