Darmowa wycena

Regulamin kursu korekty

Niniejszy regulamin stanowi formalne uzupełnienie oferty szkoleniowej przedstawionej na stronie Kurs korekty.

§ 1 Dane placówki edukacyjnej

Organizatorem Kursu jest przedsiębiorstwo Content Writer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na al. Karola Marcinkowskiego 13/16; 61-827 Poznań, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRS: 0001088645, NIP: 7792567297, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł. Placówka uzyskała wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.30/00127/2024.

§ 2 Przebieg i zakres Kursu

W ramach nauki Kursant otrzyma do sprawdzenia zestaw specjalnie przygotowanych treści:

 1. Artykuł blogowy
 2. Opis kategorii
 3. Artykuł blogowy
 4. Artykuł blogowy
 5. Opis produktu
 6. Artykuł blogowy
 7. Artykuł blogowy
 8. Artykuł sponsorowany
 9. Artykuł blogowy
 10. Artykuł blogowy
 11. Post na Facebooka
 12. Artykuł blogowy

Każdorazowo Kursant skoryguje teksty pod kątem językowym, ortograficznym, interpunkcyjnym, merytorycznym oraz zgodności z zasadami SEO. Ponadto Kursant nauczy się dostosować tekst według wytycznych brandu (obejmujących styl, kolor i wielkość czcionki oraz nagłówków, wyjustowanie tekstów oraz wdrożenie znaku wodnego).

§ 3 Tryb Kursu

Kurs korekty jest prowadzony w trybie zdalnym pod nadzorem doświadczonego korektora. Przedstawia on szczegółowe wytyczne przed rozpoczęciem zadań, a następnie przesyła Kursantom wyczerpujące wskazówki po sprawdzeniu każdego otrzymanego tekstu – zasada działania jest powtarzana dwunastokrotnie wobec wszystkich rodzajów treści.

§ 4 Zapisy na Kurs

Aby wziąć udział w Kursie korekty, należy zapisać się poprzez dedykowaną podstronę w serwisie Content Writer i uiścić opłatę w wysokości 999 zł brutto. Po dokonaniu zapłaty Użytkownik, na wskazany wcześniej adres poczty elektronicznej, otrzymuje wiadomość z linkiem rejestracyjnym do systemu, na którym odbywa się Kurs.

§ 5 Realizacja Kursu

Kursant otrzymuje od Content Writer materiały dydaktyczne oraz zestaw zadań do zrealizowania, polegające na skorygowaniu tekstów zgodnie z przesłanymi wytycznymi i odesłaniu treści z powrotem w celu otrzymania informacji zwrotnej.

§ 6 Ukończenie Kursu

Po ukończeniu wszystkich zadań Kursant otrzyma imienny certyfikat potwierdzający umiejętności zdobyte podczas nauki zawodu. Certyfikat załączony w procesie rekrutacyjnym zwiększa szansę zatrudnienia na stanowisku korektora i jest respektowany w Polsce oraz w 46 zagranicznych oddziałach Content Writer, obejmujących m.in: Wielką Brytanię, Francję, Włochy, Czechy, Hiszpanię, Finlandię czy Austrię. Wystawienie certyfikatu jest równoznaczne z zakończeniem Kursu.

§ 7 Kontakt z Content Writer

Podstawową formą bieżącej komunikacji na odległość z Kursantami jest system Content Writer oraz poczta elektroniczna poprzez adres e-mail: szkolenia@contentwriter.pl.

§ 8 Postanowienia końcowe

Kursant ma 12 miesięcy na ukończenie wszystkich zadań, liczone od momentu zapisu na Kurs. Wyłącznie od Kursanta zależy, czy zrealizuje wszystkie wskazane zadania. Z tego względu nieukończenie Kursu nie uprawnia Kursanta do otrzymania zwrotu płatności za Kurs.

Zważając na ściśle indywidualny charakter Kursu, zgodnie z art. 38 pkt 3 u.p.k. Kursantowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie: przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm. ), przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy polskiego prawa.

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl