Strategia firmy – co powinna zawierać?

Spis Treści:

Celem każdej działalności gospodarczej jest dostarczenie klientowi wartości przy jednoczesnym osiągnięciu zysku. W obecnych czasach jedynie skuteczna strategia przedsiębiorstwa zapewni długotrwały sukces w tym zakresie. Firmy, które nie tworzą planu rozwoju, są zaskakiwane zmianami w swoim otoczeniu, przez co nie reagują na nie w odpowiednim czasie. W poniższym artykule rozwiejemy wszelkie wątpliwości na temat strategii firmy oraz wyjaśnimy, na czym polega tworzenie jasnego programu działania organizacji.

Czym jest strategia firmy?

Strategia firmy jest spójnym planem działania przedsiębiorstwa, który określa, co w danym czasie ma zostać przez organizację osiągnięte. Wyznacza sposób, w jaki zostanie to zrealizowane oraz jakie zasoby będą użyte, aby całe przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.

Strategia obejmuje ogół działań oraz uwzględnia środowisko wewnętrzne i zewnętrzne przedsiębiorstwa.

Planowanie strategiczne

Sukces w biznesie wymaga od nas zrozumienia, tworzenia, dostarczania i utrzymywania wartości ważnych dla klienta. Skupienie się na kliencie i skuteczna odpowiedź na jego potrzeby to podstawy funkcjonowania wielkich marek. Jak więc stworzyć program rozwoju naszej działalności i co powinien zawierać?

Wizja

Można ją nazwać „nierealnym marzeniem”, które wyznacza kierunek pracy organizacji na kolejne lata, a nawet dziesięciolecia. To od wizji twórcy zaczyna się całe przedsięwzięcie, które poparte jest  łańcuchem działań na rzecz przyszłych klientów tj. rozpoznanie, tworzenie i dostarczanie wartości.

Misja firmy

To realizowanie konkretnych zadań, które z biegiem czasu mogą jednak podlegać reorganizacji. Spowodowane jest to reakcją na zmiany warunków na rynku, jak też wykorzystaniem pojawiających się możliwości.

Misja przedsiębiorstwa ma za zadanie wyznaczać kierunki działań naszej firmy.

Określając misję, powinniśmy odpowiedzieć sobie na trzy podstawowe pytania:

 • Na czym polega nasz biznes?
 • Kto jest naszym klientem?
 • Co stanowi wartość dla klienta?

Skuteczną misję charakteryzuje:

 • Koncentracja na ograniczonej liczbie celów.
 • Podkreślenie głównych zasad postępowania i wartości.
 • Obszar, w którym przedsiębiorstwo będzie się poruszać.
 • Długi horyzont czasowy.
 • Zwięzłość, treściwość i łatwość zapamiętania.

Analiza SWOT

Następnym krokiem jest sprawdzenie własnych struktur, jak i środowiska zewnętrznego, w tym konkurencji. Jedną z metod pomiaru strategii przedsiębiorstwa jest analiza SWOT:

 • Strenghts – silne strony firmy.
 • Weaknesses – słabe strony firmy.
 • Opportunities – szanse w otoczeniu.
 • Threats – zagrożenia z otoczenia.

Powyższa analiza da nam wiedzę o zasobach przedsiębiorstwa i pogląd, ile z nich można przeznaczyć na realizację planu.

Cel organizacji

Kolejnym etapem jest określenie celu, czyli co konkretnie firma chce osiągnąć w poszczególnych okresach. Cele mogą być różne np. wzrost sprzedaży, zysk, zwiększenie udziału w rynku, innowacyjność, utrzymanie lub poprawa dobrej opinii itp.

W procesie formułowania priorytetów posłuży nam zasada SMART, która określa, jak powinny wyglądać cele:

 • Specific – skonkretyzowane, jasne i zrozumiałe.
 • Measurable – mierzalne, dające się zmierzyć za pomocą odpowiednich wskaźników.
 • Achievable – akceptowalne, wykonawca musi najpierw zaakceptować cel przed rozpoczęciem projektu.
 • Realistic – realne, możliwe do osiągnięcia przy posiadanych zasobach.
 • Time-bound – terminowe, realizowane zgodnie z planem.

Przy wyznaczaniu celu bierzemy pod uwagę zasoby ludzkie oraz zasoby materiałowe i kapitałowe. Pamiętajmy również, aby cele były uszeregowane hierarchicznie tj. od najważniejszego do najmniej ważnego.

Tworzenie strategii przedsiębiorstwa

Tak jak cele wskazują, co organizacja chce osiągnąć, tak strategia określa, jak tego dokonać. Przy jej budowaniu należy zawsze pamiętać, aby na wszystkich poziomach planowania była ona ujednolicona.

Niezaprzeczalnym jest fakt, że firmy realizujące przygotowane wcześniej strategie biznesowe radzą sobie lepiej w długim terminie czasu, w porównaniu z tymi, które nie posiadają żadnego planu, ponieważ sprawniej dostosowują się do zmieniających się warunków.

Strategia firmy – korzyści

Korzyści płynące z przemyślanego programu działania to między innymi:

 • Nadanie przedsiębiorstwu jasnego kierunku działania.
 • Świadome dopasowanie przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków rynkowych.
 • Kontrola i weryfikacja realizacji celów przedsiębiorstwa.
 • Zrozumiałe przedstawienie kierunku rozwoju przedsiębiorstwa pracownikom oraz środowiskom zewnętrznym.

Przypomnijmy raz jeszcze, że organizacje, które nie stworzyły strategii biznesowej, znacznie częściej są zaskakiwane zmianami w ich otoczeniu, przez co reagują na nie zbyt późno.

Plan rozwoju MŚP (małych i średnich przedsiębiorstw)

Niestety w większości małych i średnich przedsiębiorstw strategia postępu nie jest tak konkretna, jak w dużych korporacjach. Do podstawowych błędów możemy zaliczyć:

 • Cele organizacji nie są oficjalne wyznaczone.
 • Wyobrażenie pracowników o programie rozwoju jest ogólne i nie podlega zasadzie SMART.
 • Często podawane hasła nie są wspierane żadnymi konkretnymi działaniami.

Pamiętajmy, że zrozumienie strategii marketingowej przez pracowników, jak i partnerów biznesowych, jest warunkiem zaangażowania się ich w jej realizację.

Podsumowanie

 • Strategia firmy jest dokładnie opracowanym, spójnym planem działania przedsiębiorstwa.
 • Podczas planowania strategii biznesowej powinieneś wyznaczyć wizję, misję, cele firmy oraz przeprowadzić analizę SWOT.
 • Brak przedstawienia sposobu realizacji celów oraz programu działania jest poważnym błędem zarówno w strukturach korporacji, jak i w małym lub średnim przedsiębiorstwie.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Łukasz Prusiński

Holistycznie podchodzi do życia i pracy. Współpracuje z różnymi branżami, bo jak mówi: „Ogranicza mnie jedynie moja wyobraźnia, a tę mam nieograniczoną”. Wie, że codzienność to ciągłe zmiany, jest więc otwarty na nowości i konstruktywne uwagi. Podczas pisania tekstów wykorzystuje sprawdzone strategie komunikacji, narzędzia analityczne, semantykę czy też techniki neurolingwistycznego programowania. Nieodłącznym elementem codzienności jest sport i nauka nowych rzeczy. Lubi gotować, ale podczas podróży do nowych miejsc chętnie odwiedza regionalne lokale, by poznać miejscową kulturę i tradycję. Interesuje się biohackingiem i rozwojem osobistym. Jest realistą i wykorzystuje nadarzające się okazje, a w pracy copywritera łączy przyjemne z pożytecznym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

04.12.2023 Copywriting
01.12.2023 E-commerce
30.11.2023 Pozycjonowanie
29.11.2023 Pozycjonowanie
28.11.2023 Copywriting
27.11.2023 Pozycjonowanie
24.11.2023 Korekta & Redakcja
24.11.2023 Marketing
23.11.2023 Content Marketing

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu