Strategia public relations – jak ją stworzyć?

Spis Treści:

O tym, że działania z zakresu PR są popularne, skuteczne i powszechnie stosowane w biznesie nie trzeba nikogo przekonywać. Jeżeli jednak znasz temat „od środka”, wiesz jak czasochłonne i wymagające jest prowadzenie tego typu przedsięwzięć. W tym artykule dowiesz się, w jaki sposób możesz uskutecznić, a jednocześnie ułatwić sobie planowanie, organizacje i wdrażanie działań public relations Twojej firmy.

Czym jest strategia public relations?

Strategia public relations jest dokumentem, którego opracowanie powinno poprzedzać podjęcie pierwszych kroków w kierunku PR-owych działań firmy.

Ta swego rodzaju instrukcja zawiera wszelkie wytyczne odnoszące się do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa. Jej opracowanie oprócz zdolności analitycznych wymaga obszernej wiedzy – nie tylko zaplecza teoretycznego, ale i umiejętności wykorzystania jej w praktyce.

Strategia public relations nie bez powodu określana jest również mianem planu działań PR, pozwala bowiem na ustalenie zarówno ogólnego kierunku podejmowanych przedsięwzięć, jak i szczegółowego doprecyzowania ich poszczególnych elementów.

Jak stworzyć strategię public relations?

Tworzenie strategii PR to długofalowy proces, na który składają się poszczególne etapy. Warto jednak sumiennie przejść je wszystkie, aby kolejne fazy działań – część wdrożeniowa oraz ewaluacja strategii, przebiegły sprawnie.

Chęć wyboru prostszej ścieżki i rezygnacja z „trudnych” etapów strategii poskutkuje jedynie negatywnymi konsekwencjami w przyszłości (np. wystąpieniem dodatkowych kosztów wygenerowanych przez nieprzemyślane działania).

Lepiej więc zainwestować konieczną ilość czasu na początku, aby w późniejszym okresie móc cieszyć się wyłącznie korzyściami.

Z czego składa się strategia PR?

Strategię public relations tworzy pewien pakiet stałych, obligatoryjnych elementów. Niektóre z nich mogą na pierwszy rzut oka odstraszać, z uwagi na konieczność poświęcenia im nieco więcej czasu, czy idące za nimi stosunkowo wysokie koszty.

Nie warto jednak obierać drogi na skróty. Solidnie opracowana strategia to inwestycja, z której osiągnięte w długiej perspektywie zyski znacząco przewyższą poniesione koszty.

Analiza

Pierwszy spośród elementów strategii PR to wstępna analiza.

Etap ten najczęściej obejmuje analizę SWOT (lub analizę sytuacji wyjściowej) oraz analizę otoczenia. Działania te pozwalają na identyfikacje wyjściowych problemów wizerunkowych i komunikacyjnych firmy oraz zaplanowanie przyszłych działań adekwatnie do docelowych segmentów odbiorców.

Często w ramach wstępnej analizy przeprowadzany jest również audyt komunikacyjny. Jego głównym celem jest dostarczenie szczegółowych informacji o funkcjonujących w przedsiębiorstwie kanałach komunikacyjnych – ich skuteczności, czy dostosowaniu do oczekiwań odbiorców.

Cele

Na tym etapie powinieneś skupić się na sprecyzowaniu oczekiwań, które chciałbyś zrealizować przy pomocy strategii.

Przykładami celów może być:

  • Wzrost rozpoznawalności marki;
  • Promocja nowego produktu;
  • Poszerzenie grupy docelowych odbiorców o nowy segment;
  • Wykreowanie nowego bądź umocnienie aktualnego wizerunku marki.

Jak widzisz, cele PR mogą być różne w zależności od sytuacji danej firmy i indywidualnych preferencji przedsiębiorcy. Zdecydowana większość z nich w ostatecznych rozrachunku sprowadza się jednak do jednego – zwiększenia osiąganych przez firmę zysków.

Główne przekazy, strategia i harmonogram działań

Główne przekazy (key messages) to kluczowe sformułowania, wokół których budowany jest cały plan działań.

Strategia to element będący ogólnym zarysem planu realizacji działań podejmowanych w celu osiągnięcia założeń – istotne jest, aby konsekwentnie i spójnie nawiązywał do ustalonych głównych przekazów.

Harmonogram z kolei służy rozplanowaniu określonych działań w czasie, pomaga również utrzymać regularność i konsekwencję komunikacji.

Budżet

Kolejnym elementem, będącym nieodłączną częścią strategii PR jest budżet. Często to właśnie jego wielkość nakreśla ramy możliwych do podjęcia działań.

Na tym etapie warto zastanowić się, jaka wysokość poniesionych kosztów finansowych będzie dla firmy akceptowalna względem planowanych działań.

Ewaluacja

Ostatnim spośród elementów składających się na strategię PR jest ewaluacja. Służy ona zmierzeniu skuteczności przeprowadzonych w ramach planu działań, ich analizie oraz ocenie.

Aby móc w sposób rzetelny określić efektywność opracowanej strategii i jej działań, należy zastosować odpowiednie mierniki realizacji celu. W zależności od tego, jakie cele wyznaczyłeś, uzyskane rezultaty możesz zmierzyć pomiarem ilościowym albo jakościowym.

Otrzymane wyniki pozwolą Ci na weryfikację skuteczności strategii i umożliwią określenie bieżącej sytuacji firmy i punktu wyjścia dla dalszych planów rozwoju.

Strategia PR – czy warto?

Nieprzemyślane i prowadzone przez firmę w sposób chaotyczny działania z zakresu public relations, często mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów.

Efekt ten może być spowodowany wieloma czynnikami, np. źle określoną grupą docelowych odbiorców, niedostosowanymi do nich kanałami komunikacji, czy nieregularnością podejmowanych działań. Niezależnie od tego, który spośród czynników zadecydował o klęsce przedsięwziętych PR-owych działań, efektem może być trwałe zniechęcenie do wszelkiej aktywności w tej dziedzinie, spowodowane błędną klasyfikacją public relations jako wyłącznie kosztów, a nie inwestycji.

Strategia PR jest dokumentem, który już na etapie planowania wyeliminuje wszelkie „punkty krytyczne”, przekładając się na zwiększenie szansy powodzenia prowadzonych działań.

Opracowanie strategii public relations jest więc rozwiązaniem, które wychodzi naprzeciw potrzebie usystematyzowania planowanych działań i skonfrontowania ich z postawionymi do osiągnięcia celami.

Podsumowanie

  • Strategia public relations jest dokumentem, który opisuje wszelkie wytyczne odnoszące się do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej przedsiębiorstwa.
  • Proces tworzenia strategii PR zawiera w sobie zbiór poszczególnych etapów, koniecznych do uwzględnienia dla zachowania kompletności dokumentu.
  • Pierwszy etap – analiza wstępna, służy identyfikacji wyjściowych problemów wizerunkowych i komunikacyjnych firmy, umożliwiającej w dalszej kolejności zaplanowanie odpowiednich działań.
  • Kolejne elementy strategii obejmują określenie celów i głównych przekazów – kluczowych sformułowań komunikowanych do otoczenia w ramach realizowanej strategii.
  • Prawidłowo skonstruowana strategia public relations zawiera w sobie również harmonogram działań, budżet oraz część kontrolną – ewaluację.
  • Główny cel strategii to uczynienie PR-owych działań skuteczniejszymi poprzez ich wielopłaszczyznową weryfikację, uwzględniającą aktualną sytuację firmy, jej możliwości, cele oraz potrzeby rynku.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Patrycja Stawiarz

Z wykształcenia ekonomistka, w zespole Content Writer pełni funkcję Business Customer Specialist. Bezbłędnie odczytuje oczekiwania każdego z Klientów, aby następnie móc zaproponować ofertę „szytą na miarę”. Obszerną wiedzę z zakresu działań marketingowych oraz psychologii reklamy zawdzięcza zamiłowaniu do branżowej literatury. W życiu zawodowym i prywatnym perfekcjonistka, miłośniczka wszystkiego, co jest w stanie zaangażować umysł, ciało i duszę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

04.12.2023 Copywriting
01.12.2023 E-commerce
30.11.2023 Pozycjonowanie
29.11.2023 Pozycjonowanie
28.11.2023 Copywriting
27.11.2023 Pozycjonowanie
24.11.2023 Korekta & Redakcja
24.11.2023 Marketing
23.11.2023 Content Marketing

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu