Technical writer – na czym polega trudność jego pracy?

Spis Treści:

Żyjemy w świecie wirtualnym. Dziś tak naprawdę nie potrzebujesz tradycyjnego notesu ani pióra, nieprzydatny jest ścienny kalendarz, a brak budzika nie przeszkodzi Ci w tym, by wstać rano o określonej godzinie. Wszystko dzięki temu małemu urządzeniu, które z powodzeniem zastępuje wiele przedmiotów codziennego użytku – to smartfon. Posiadając to urządzenie, możesz wybierać wśród ciekawych aplikacji, które ułatwiają Ci codzienne życie. Nie każdy program jest jednak na tyle prosty w obsłudze, by samemu wiedzieć, jak z niego korzystać. Chcesz wiedzieć, kto każdego dnia otwiera przed Tobą świat skomplikowanej technologii i sprawia, że staje się on dla Ciebie zrozumiały? To właśnie technical writer i o nim będzie mowa w poniższym artykule.

Kim jest technical writer?

Mianem technical writera określa się osobę, której praca opiera się na tłumaczeniu trudnego technologicznego języka współczesnych „wynalazków”, aplikacji czy programów na język przystępny dla przeciętnego użytkownika.

To bardzo pobieżna próba zdefiniowania zakresu obowiązków należących do tej profesji. W dalszej części artykuły zobaczysz jednak, jak ciężka i skomplikowana jest to praca, która wymaga nie lada umiejętności.

Techwriter jest pomostem, który łączy Ciebie, przeciętnego użytkownika technicznych urządzeń, ze światem twórców tejże skomplikowanej technologii. Jego zadaniem jest dokładne zapoznanie się z  funkcjonowaniem danego urządzenia lub oprogramowania, by potem przy użyciu prostego języka wytłumaczyć Ci, w jaki sposób sam masz z niego korzystać.

Efektem jego pracy jest zarówno instrukcja obsługi jakiegoś urządzenia lub maszyny, jak i dokument opisujący sposób korzystania z danego oprogramowania.

Do tego typu dokumentacji zalicza się:

 • instrukcję użytkownika,
 • instrukcję instalacji,
 • pomoce kontekstowe,
 • procedury wewnętrzne,
 • dokumentację dla programistów i testerów,
 • materiały szkoleniowe.

Dziś w Polsce jest to dość młoda profesja, ale zapotrzebowanie na tego typu usługi stale rośnie. Oczywiście obecnie największym rynkiem pracy dla techwriterów są Stany Zjednoczone.

Obszary działania technical writera

Obszar, w którym techwriterzy są najbardziej poszukiwani, to oczywiście branża IT. Ale nie tylko tam otwiera się świat technologicznych nowinek. Coraz częściej najnowsze zdobycze wiedzy wykorzystywane są również w urządzeniach typu RTV i AGD, dlatego również i w tych obszarach poszukuje się ochotników do tego zawodu.

Coraz szerzej przed technical writerami otwiera się także rynek produkcji samochodów, jak również branża militarna i lotnicza. Zapotrzebowanie na ten typ copywritera stale rośnie. Wystarczy przyjrzeć się produkcji współczesnych samochodów, by zrozumieć, że świat skomplikowanej technologii wkradł się i do tych resortów. Dziś działanie samochodów opiera się w głównej mierze na specjalnych oprogramowaniach, systemach asekuracyjnych, wśród których wymienić można choćby systemy samego parkowania, czy hamowania.

Wszystkie wspomniane branże powiązane są z działaniem komputerowych  oprogramowań, łącząc się z branżą IT. Tu z pomocą wkracza technical writer, który ma przetworzyć trudny język techniczny wykorzystywany przez twórców danych technologii, na język przystępny dla ich użytkowników.

Z kim współpracuje techwriter i jaki jest zakres jego obowiązków?

Praca technical writera polega na stałej współpracy z ekspertami technicznymi. Techwriter stanowi więc ważną część zespołu składającego się z programistów, testerów, architektów systemów, projektantów i analityków, których celem jest wprowadzenie nowego produktu na rynek.

Techwriter poprzez rozmowy z twórcami danego produktu czy oprogramowania, przez jego testowanie i poznawanie jego działania od kuchni, staje się końcowym spoiwem łączącym świat twórców tego technicznego „wynalazku” ze światem jego późniejszych użytkowników. Efektem jego pracy jest więc dokładna dokumentacja urządzeń lub programów.

Zadania techwritera skupiają się w głównej mierze na:

 • sporządzaniu instrukcji obsługi danych urządzeń,
 • poznawaniu działania produktów ułatwiających codzienne życie i przekształcanie tych doświadczeń na prosty język użytkownika,
 • pisanie przewodników użytkownika lub materiałów informacyjnych,
 • sporządzanie koniecznych raportów i dokumentacji technicznych. Dbanie, by dokumentacja ta była kompletna i zrozumiała dla przeciętnego odbiorcy.

Umiejętności, które powinien posiadać techwriter

Nie trudno się domyślić, że od kandydata na to stanowisko będzie się wymagało wszechstronności. Technical writer balansuje stale pomiędzy dwoma światami. Pomiędzy światem skomplikowanej technologii a światem zwykłego jej użytkownika. Jakim umiejętnościami musi wykazywać się kandydat do tego zawodu? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

Perfekcyjna znajomość języka angielskiego

Dziś największym rynkiem nowinek technicznych są Stany Zjednoczone, dlatego teksty instruktażowe i dokumentacja tworzone są w języku angielskim. Cała terminologia technologiczna również została opracowana na bazie tego języka. Dlatego w pracy techwritera nie wystarczy zwykła umiejętność posługiwania się angielskim.

Trzeba także stale poznawać angielskie nazewnictwo związane z branżą IT. W fabrykach na całym świecie cała nomenklatura technologiczna została opracowana właśnie na bazie tego języka. Techwriter stale musi  więc poszerzać zakres angielskiego nazewnictwa danych procesów.

Wiedza techniczna i znajomość języka technologii

Znajomość specjalistycznej terminologii jest ogniwem łączącym techwritera z ekspertami i twórcami danej technologii. Nie można dogłębnie poznać działania jakiegoś produktu, jeżeli nie zna się języka, którym posługują się jego twórcy. Aby w końcowym etapie pracy wytłumaczyć użytkownikowi sposób działania danego urządzenia za pomocą prostych i zrozumiałych słów, trzeba wpierw zrozumieć skomplikowany język technologiczny i umiejętnie go przetransformować na język codzienny.

Umiejętności komunikacyjne

Na efekt końcowy pracy techwritera, którym jest dokumentacja opierająca się na prostym języku, pracuje od początku cały sztab ludzi. Umiejętność dobrej komunikacji z ekspertami technicznymi, programistami, projektantami jest więc niezbędna. Wkraczając w to środowisko, technical writer musi mówić językiem twórców owych technologii oraz używać ich stylu.

Tylko dzięki doskonałemu porozumieniu, jest w stanie dogłębnie poznać działanie jakiegoś urządzenia. Współpraca z programistą pozwoli mu na lepsze zapoznanie się z oprogramowaniem czy aplikacjami, by na dalszym etapie swojej pracy przetworzyć zdobyte informacje na przystępny język użytkowników. Ale nie tylko na tym poziomie potrzebna jest umiejętność dobrej komunikacji. Po stworzeniu takiej instrukcji obsługi czy dokumentacji niezbędna jest również późniejszą konsultacja z ekspertami, którzy sprawdzają dany tekst pod kątem merytorycznym i językowym.

Na tym etapie również trzeba umiejętnie się porozumiewać, by dojść do konsensusu w sprawie ewentualnych poprawek. Tu nie ma miejsca na błędy komunikacyjne. Źle przygotowana instrukcja spowoduje, że dany przedmiot, oprogramowanie, czy aplikacja nie będzie należycie użytkowana. Dlatego zdolności komunikacyjne są tak istotne w tej profesji.

Łatwość wejścia w świat użytkownika

Empatia konieczna jest, aby wejść do świata prostego odbiorcy i dopasować się do jego poziomu odbioru tekstu z branży IT. Techwriter zdobywa sporo informacji na temat danego produktu i jego działania. Jednak kolejnym schodem w jego pracy będzie umiejętne przetransformowanie trudnego technologicznego języka na język przeciętnego użytkownika.

Zdolność podwójnego tłumaczenia

Większość informacji o nowych produktach i ich działaniu powstaje w języku angielskim. Technical writer w pierwszej kolejności dokonuje więc tłumaczenia danego tekstu na język ojczysty. Ale tu jego zadanie się nie kończy. Czeka przed nim bowiem zadanie podwójnego tłumaczenia. Kolejnym etapem jest przetłumaczenie ponownie tego tekstu, jednak tym razem z języka technicznego na język potoczny, którym posługuje się zwykły użytkownik.

Umiejętności pisarskie

Techwriter jest w pierwszej linii twórcą tekstów, podobnie jak copywriter. Pisanie stanowi główną część jego pracy. Za pomocą języka przekazuje przecież odbiorcy informacje o działaniu danego urządzenia. Dlatego lekkość pióra jest tak ważna w tym zawodzie.

Zdolności redaktorskie

Twórca tekstów instruktażowych w pierwszym etapie swojej pracy zapoznaje się z działaniem danego urządzenia, a następnie przelewa zdobytą wiedzę na przysłowiowy papier. Informacje, które przekazuje, muszą zostać dobrze zredagowane, a tekst musi być napisany poprawnie pod względem gramatycznym, stylistycznym, składniowym, a przede wszystkim logicznym, by instrukcja została dobrze zrozumiana przez użytkownika i nie wprowadzała utrudnień.

Dokładność i dociekliwość

Powodzenie swojej pracy techwriter zawdzięcza także swojej dokładności i dociekliwości w zgłębianiu tematu. Praca technical writera to nie tylko samo pisanie. Ten etap jego pracy zostaje poprzedzony testowaniem danego produktu czy programu.

Sukces leży w precyzyjnym przeanalizowaniu działania produktu i dokładnym opisie kolejnych kroków, które użytkownik musi podjąć, by korzystać z danego urządzenia. Dociekliwość konieczna jest przy sprawdzaniu wszystkich ewentualnych możliwości i sposobów postępowania z urządzeniem, aby instrukcja nie posiadała żadnej luki w przekazie.

Co należy zrobić, by zostać techwriterem?

Do zdobycia pracy jako techwriter w zasadzie prowadzą dwie drogi. Najczęściej zostają nimi osoby po studiach językowych, w tym głównie po filologii angielskiej. To takie osoby, które na równi z wiedzą zdobywaną na uniwersytecie, dodatkowo mają zacięcie techniczne związane z branżą IT. To najczęstsza droga, która stanowi połączenie zawodowych kompetencji, zdobytych na uczelni i własnych zainteresowań.

Drugą drogę stanowią odwrotne działania. Osoba kształcąca się w kierunku techniki informacyjnej, na pewnym etapie swojego życia postanawia podjąć pracę jako techwriter. W tym celu wymagane jest oczywiście uzupełnienie swoich umiejętności o znajomość języka angielskiego.

Ścieżka kariery dla kandydatów na stanowisko dokumentalisty.

Technical writer jest dość młodym zawodem w Polsce, ale nie oznacza to, że dostęp do informacji dla ewentualnych kandydatów jest ograniczony. Źródeł na ten temat można szukać głównie w zagranicznej literaturze fachowej, co dla zainteresowanych wykonywaniem tego zawodu nie stanowi przecież żadnej bariery, wszak znajomość języka angielskiego nie jest dla niego niczym nowym. Wśród najbardziej popularnych stron angielskojęzycznych polecić można:

 • Technical Communication Center,
 • JPDocu,
 • ITCQF,
 • Untold Content,
 • Awesome Technical Writing,
 • Writers Evoke.

Innym źródłem informacji są zagraniczne blogi m.in.:

 • Cyber Text Blog,
 • Hurley Write Blog,
 • Heroic Technical Writing,
 • The Placeholder.

W Polsce natomiast najlepszym źródłem wiedzy jest strona techwriter.pl, gdzie odnaleźć można sporo informacji, fachowych porad i artykułów związanych z dokumentowaniem. Dodatkowo raz w roku na terenie Polski odbywa się SOAP. Jest to duża konferencja poświęcona tej branży.

Informacje odnaleźć można także na zagranicznych podcastach, ale nie brakuje także polskiej odmiany podcastu o tematyce komunikacji technicznej – Tech Writer Koduje.

Przymierzając się do wykonywania tej profesji, warto skorzystać z kursu przygotowującego do tego zawodu, po odbyciu którego otrzymuje się stosowny certyfikat ITCQF.

Jest to certyfikat bardzo często wymagany przez pracodawców szukających rekrutów na to stanowisko. Natomiast dla kandydatów, którzy oczekują bardziej profesjonalnego przygotowania, utworzono oddział studiów podyplomowych z komunikacji technicznej w warszawskiej Akademii Finansów i Biznesu VISTULA.

Podsumowanie

 • Głównym zadaniem techwritera jest dogłębne zapoznanie się z działaniem technologicznego „wynalazku”, ciągłe konsultowanie się z jego twórcami i ekspertami technicznymi oraz programistami. Wszystko po to, by po zdobyciu wszystkich wiadomości na temat danego urządzenia, przetworzyć tę wiedzę na prosty język późniejszego jego użytkownika.
 • Efektem jego pracy jest zarówno instrukcja obsługi jakiegoś urządzenia lub maszyny, jak i cała dokumentacja, do której zalicza się: instrukcję użytkownika, instrukcję instalacji, pomoce kontekstowe, procedury wewnętrzne, dokumentację dla programistów i testerów czy materiały szkoleniowe.
 • Wśród najważniejszych umiejętności w zawodzie technical writera zalicza się: perfekcyjną znajomość języka angielskiego, znajomość języka technicznego, odpowiednia wiedza techniczna, komunikatywność, dociekliwość i dokładność.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Daria Simon

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W czasie studiów odkryła swoją miłość do językoznawstwa, dlatego właśnie tej dziedzinie poświęciła swoją pracę magisterką, analizując budowę językowo-stylistyczną sloganów wyborczych. Minęło sporo lat, okraszonych garścią cennych doświadczeń, aby wreszcie zrozumieć, że to w pisaniu realizuje siebie najpełniej. Od dzieciństwa zafascynowana magicznym światem opery, choć jej muzyczną miłością pozostaje Falco. Ukochanym miastem jest Wiedeń, w którym czuje się jak w domu. Jeżeli podróżuje, to głównie śladami swoich idoli, najpierw zgłębiając ich biografię, by później odwiedzać zakątki związane z ich życiem. W wolnych chwilach amatorsko tłumaczy teksty na język niemiecki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

17.05.2024 Marketing
16.05.2024 Content Marketing
15.05.2024 Korekta & Redakcja
14.05.2024 Porady & Ciekawostki
13.05.2024 Marketing
10.05.2024 Marketing
09.05.2024 Marketing
08.05.2024 Porady & Ciekawostki
07.05.2024 Porady & Ciekawostki

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu