Darmowa wycena

Warunki licencyjne

  1. Właścicielem znaku towarowego jest organizacja Content Writer, zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 2021-02-15 o numerze Z.524701, numer prawa wyłączonego R.344089, zatwierdzonym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Content Writer udziela licencji niewyłącznej na znak towarowy uprawniający do korzystania z niego w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Content Writer oraz osób i podmiotów trzecich.
  3. Licencja nie upoważnia do sprzedaży, najmu, pożyczania, dzierżawy, sublicencjonowania znaku towarowego zarówno w całości, jak i jego poszczególnych elementów.
  4. Aby zadbać o wyraźną czytelność oraz odpowiednie wyeksponowanie znaku towarowego, należy chronić wolną przestrzeń wokół niego. Pole ochronne jest wyznaczone przez prostokąt o krótszym boku 1/2x, gdzie x = szerokość znaku.
  5. Aby zapewnić odpowiednią czytelność, należy przestrzegać minimalnych wielkości znaku. Dla materiałów drukowanych wynosi ona 4,5 cm szerokości, a dla użytku cyfrowego 120 px szerokości.
  6. Wielkość logo (wersja cyfrowa i do druku)

  7. Znak towarowy może być używany na zdjęciach promujących markę Content Writer. Na białym lub jasnym tle należy zastosować logo w wersji granatowej, a na ciemnym tle logo w wersji białej.
  8. Logo agencji Content Writer na ciemnych i jasnych obrazkach (przykłady)

  9. W celu zachowania integralności oraz czytelności znaku należy wystrzegać się błędnego stosowania i ekspozycji logo. Należy z rozwagą podchodzić do użycia i usytuowania znaku, pamiętając o tym, że najważniejsza jest czytelność i spójność logo.

Błędne użycie logo (przykłady)

Kontakt

Content Writer - Profesjonalne treści dla Twojej firmy

elements/icons/32x32/tel Created with Sketch. +48 535 690 777
elements/icons/32x32/mail Created with Sketch. kontakt@contentwriter.pl