Czy przed słowem zanim należy postawić przecinek?

Spis Treści:

Kwestia stawiania znaków interpunkcyjnych przed różnego rodzaju spójnikami dla wielu osób okazuje się problematyczna. Dotyczy to również takich zagadnień, jak umieszczanie przecinka przed wyrazem zanim. Zastanawiasz się, jak powinna wyglądać poprawna pisownia tego połączenia? Sprawdź, co mówią na ten temat obowiązujące zasady interpunkcyjne.

Funkcja słowa zanim w zdaniu

W języku polskim wyraz zanim pełni funkcję spójnika używanego w celu wprowadzenia zdania podrzędnego w zdaniu złożonym.

Zastosowanie tego spójnika stanowi dla odbiorcy wypowiedzi komunikat, że zdarzenie, o którym informuje zdanie podrzędne, miało miejsce później niż to, o którym mowa w zdaniu nadrzędnym, np.:

 • Zanim poszedłem do szkoły, zrobiłem zakupy.
 • Zdążyłam wrócić do domu, zanim zaczęło padać.

Słowo zanim jest zatem synonimem wyrażenia wcześniej niż.

Niekiedy zanim zastępuje się słówkiem nim, które odgrywa w wypowiedziach analogiczną rolę. Z taką sytuacją mamy jednak do czynienia przede wszystkim w przypadku utworów literackich. W codziennej komunikacji (tak ustnej, jak i pisemnej) znacznie częściej używa się natomiast spójnika zanim.

Warto mieć świadomość, że w języku polskim istnieje bardzo podobnie brzmiące wyrażenie za nim, które jednak pełni zupełnie odmienną funkcję w zdaniach. Jest to bowiem konstrukcja, w skład której wchodzi przyimek za oraz odmieniona w narzędniku i miejscowniku forma zaimka osobowego on. Wyrażenie to stanowi dla czytelnika informację, że wskazany element znajduje się dalej niż przedmiot określony wyrazem umieszczonym za przyimkiem, np. Uplasowałem się tuż za nim w klasyfikacji generalnej zawodów; Pojechałem za nim tak szybko, jak to było tylko możliwe.

Przecinek przed zanim – najważniejsze zasady

Wspomnieliśmy już, że wyraz zanim jest spójnikiem łączącym zdanie nadrzędne z podrzędnym. Z tego faktu wynika konieczność stawiania przecinka przed tym słowem. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, gdy omawiany spójnik poprzedza zdanie podrzędne.

Przykład:
 • Idź do mamy, zanim sama przyjdzie do Ciebie.
 • Zdążyłem kupić jabłka, zanim zabrakło ich w sklepie.
 • Schowaj się, zanim Cię zauważy.

Podobnie rzecz ma się także ze zdaniami podrzędnymi wtrąconymi w środku zdania nadrzędnego. W takim przypadku należy całe wtrącone zdanie przedzielić przecinkami.

Przykład:
 • Codziennie, zanim pójdę do szkoły, powtarzam cały przerobiony na lekcji materiał.
 • Zawsze, zanim wyjdę z domu, sprawdzam, czy wyłączyłam gaz na kuchence.

Może się też zdarzyć, że wyraz zanim znajduje się na początku zdania złożonego. W tej sytuacji należy oddzielić przecinkiem całe zdanie złożone.

Przykład:
 • Zanim udzielisz odpowiedzi, zastanów się dobrze.
 • Zanim pojadę na wakacje, muszę kupić sobie nowe ubrania.

Jak łatwo możesz zauważyć, stawianie przecinka przed zanim jest obowiązkowe w każdej sytuacji. Wystarczy zapamiętać tę zasadę, aby móc tworzyć poprawne pod względem interpunkcyjnym zdania zawierające spójnik zanim.

Podsumowanie

 • Wyraz zanim jest spójnikiem. Wskazuje on, że zdarzenie, o którym mowa w zdaniu podrzędnym miało miejsce później, niż to, o którym informuje zdanie nadrzędne.
 • Przed zanim w zdaniu zawsze należy postawić przecinek. Dotyczy to także zdań podrzędnych wtrąconych w środku zdania głównego.
 • Jeśli zanim rozpoczyna zdanie złożone, należy postawić przecinek pomiędzy zdaniem podrzędnym a nadrzędnym.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Paulina Skowronek

Z wykształcenia filolog polski i bibliotekarka. Z zawodu i zamiłowania copywriterka i redaktorka. Od dziecka fascynują ją słowa i to, co można wyrazić za ich pomocą. Pisarstwo postrzega jako jedną z dziedzin sztuki. Tworzeniem tekstów dla swojej przyjemności zajmuje się od najmłodszych lat. Obecnie służy pomocą klientom w ramach własnej działalności gospodarczej. Każdy nowy artykuł to dla niej okazja do poszerzenia horyzontów myślowych oraz udoskonalenia warsztatu pisarskiego. Prywatnie miłośniczka literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także muzyki pop i rock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

15.06.2024 Korekta & Redakcja
14.06.2024 Porady & Ciekawostki
13.06.2024 Marketing
12.06.2024 Porady & Ciekawostki
11.06.2024 Marketing
10.06.2024 Porady & Ciekawostki
07.06.2024 Korekta & Redakcja
06.06.2024 Copywriting
05.06.2024 Marketing

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu