Czy przed słowem bądź stawiamy przecinek?

Spis Treści:

Słowo bądź znajduje powszechne zastosowanie zarówno w mowie potocznej, jak i języku literackim. Prawidłowy zapis zdań z użyciem tego wyrazu może nastręczać jednak pewnych trudności, zwłaszcza pod kątem interpunkcji. Zastanawiasz się, czy i kiedy należy postawić przecinek przed bądź? Zajrzyj do artykułu!

Funkcje słowa bądź w zdaniu

Wyraz bądź może pełnić różnorakie funkcje w wypowiedziach ustnych oraz pisemnych. Najczęściej występuje w roli spójnika łączącego równorzędne części zdań lub zdania współrzędnie złożone.

Wskazuje wówczas na możliwość wyboru jednej osoby, przedmiotu lub rozwiązania albo wystąpienia jednego z wymienionych zdarzeń. Ma ono zatem takie samo znaczenie, jak inne spójniki rozłączne: lub, czy, albo.

Przykład:
 • Zatrudnię na stanowisku sekretarki Kasię bądź Anię.
 • Podaj mi długopis bądź ołówek!
 • Mogłam wyjść za mąż bądź pójść do zakonu.
 • W piątek pojadę do cioci bądź odwiedzę mamę.

Słowo bądź niekiedy używane jest też w zdaniach, w których występują wyliczenia. W tych okolicznościach poprzedza każdy wyczytywany lub wypisywany element, podkreślając jednocześnie ich równorzędność (np. Możesz dostarczyć mi ten projekt bądź osobiście, bądź mailowo, bądź tradycyjną pocztą).

Bądź w zdaniu może także pełnić funkcje:

 • partykuły – w takiej sytuacji akcentuje ono nieokreśloność pewnej osoby, przedmiotu, miejsca lub czasu (np. Weź sobie co bądź i odejdź!, Idź sobie dokąd bądź i daj mi spokój!, Takie hasło może rozszyfrować kto bądź).
 • formy fleksyjnej czasownika być w drugiej osobie liczby pojedynczej (tryb rozkazujący, np. Bądź tak dobra i zajmij się swoją młodszą siostrą!).

Słowo bądź w wyszczególnionych powyżej rolach występuje jednak relatywnie rzadko.

Przecinek przed bądź – najważniejsze informacje

W zdecydowanej większości przypadków stawianie przecinka przed bądź jest nieuzasadnione i jako takie stanowi błąd interpunkcyjny.

Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy omawiane słowo pełni funkcję spójnika rozłącznego i partykuły.

Spójnik rozłączny

Zgodnie z ogólnie obowiązującą zasadą nie rozdziela się przecinkiem zdań współrzędnych połączonych spójnikiem rozłącznym.

Przykład:
 • Możesz kupić kapustę włoską bądź pekińską.
 • W weekend wybiorę się do kina bądź pojadę do spa.
 • Poproszę o radę lekarza rodzinnego bądź skonsultuję się ze specjalistą.

Partykuła

Nie rozdziela się przecinkiem partykuły występującej w połączeniu z zaimkami pytajnymi, takimi jak: czy, skąd, gdzie, jak, też, kiedy, gdzie, kto, co.

Przykład:
 • Możesz się tym zająć kiedy bądź.
 • Może to zrobić kto bądź.
 • Zdejmij kurtkę i połóż ją gdzie bądź.

Musisz też pamiętać o prawidłowym zapisie wyrażenia bądź co bądź. W zależności od kontekstu może ono występować na początku lub w środku zdania i nigdy nie stawia się ani przed nim, ani po nim przecinka, np. Bądź co bądź, jest Twoją matką; Byłem nią bądź co bądź bardzo zauroczony.

Przecinek przed bądź – wyjątki od reguły

W niektórych przypadkach wskazane jest postawienie przecinka przed bądź. Z taką sytuacją mamy do czynienia wtedy, gdy:

 • omawiane słowo występuje w roli spójnika i zostało powtórzone w jednym zdaniu co najmniej dwukrotnie – wówczas przecinek umieszcza się zawsze przed drugim i każdym kolejnym spójnikiem (np. Przyjadę do Ciebie bądź samochodem, bądź autobusem, bądź pociągiem; Zobaczę się z nim bądź jutro, bądź pojutrze);
 • wyraz bądź jest czasownikiem i występuje po rzeczowniku w wołaczu (np. Basiu, bądź tak miła i przynieś mi gazetę).

Jak widać, zasady stawiania przecinka przed słowem bądź są niezbyt skomplikowane. Wystarczy pamiętać tylko o kilku kwestiach i nie będziesz mieć żadnego problemu z poprawnym zapisem interpunkcyjnym zdań, w których użyto tego wyrazu.

Podsumowanie

 • Słowo bądź pełni w zdaniu rolę spójnika rozłącznego, partykuły bądź czasownika w 2 osobie liczby pojedynczej w trybie rozkazującym.
 • Zazwyczaj należy zrezygnować z postawienia przecinka przed bądź, gdy jest ono spójnikiem lub partykułą.
 • Przecinek przed bądź stawia się wówczas, gdy słowo to występuje co najmniej dwukrotnie w jednym zdaniu lub jest ono czasownikiem.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 0

Paulina Skowronek

Z wykształcenia filolog polski i bibliotekarka. Z zawodu i zamiłowania copywriterka i redaktorka. Od dziecka fascynują ją słowa i to, co można wyrazić za ich pomocą. Pisarstwo postrzega jako jedną z dziedzin sztuki. Tworzeniem tekstów dla swojej przyjemności zajmuje się od najmłodszych lat. Obecnie służy pomocą klientom w ramach własnej działalności gospodarczej. Każdy nowy artykuł to dla niej okazja do poszerzenia horyzontów myślowych oraz udoskonalenia warsztatu pisarskiego. Prywatnie miłośniczka literatury dziecięcej i młodzieżowej, a także muzyki pop i rock.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

12.07.2024 Korekta & Redakcja
11.07.2024 Marketing
10.07.2024 Porady & Ciekawostki
09.07.2024 Pozycjonowanie
08.07.2024 Korekta & Redakcja Porady & Ciekawostki
05.07.2024 E-commerce
04.07.2024 Marketing
03.07.2024 Korekta & Redakcja
02.07.2024 Marketing

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu