Marketing a PR – jakie są między nimi różnice?

Spis Treści:

Marketing i PR są na pierwszy rzut oka dość podobne w swoich działaniach i mają jeden najważniejszy wspólny mianownik, jakim jest dobro przedsiębiorstwa. Pomimo tego nie można między tymi dwoma pojęciami postawić znaku równości. A więc na czym dokładnie polega ta odmienność? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie!

Marketing a public relations

Przed przystąpieniem do omawiania różnic pomiędzy marketingiem a PR, określmy pokrótce ich istotę. Chociaż definicji obu tych pojęć jest ogrom, a stopień ich zaawansowania różnorodny, na potrzeby tego artykułu scharakteryzujmy je w najprostszych słowach, zaczynając od marketingu.

Marketing jest to proces, składający się z określonych elementów i działań, prowadzonych na wielu płaszczyznach z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji, których założeniem jest osiągnięcie wyznaczonych celów biznesowych.

Jak można zauważyć, powyższa definicja mówi, że priorytetem działań marketingowych jest osiągnięcie celów biznesowych, których finalnym efektem jest sprzedaż. Jak to się ma do public relations?

Public relations to planowe, długofalowe działania mające na celu zapewnienie jak najlepszej komunikacji i pozytywnych relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a interesariuszami.

Porównując te dwie formułki, już na pierwszy rzut oka można zauważyć różnice pomiędzy pojęciem marketingu a PR. Mianowicie public relations w swoich założeniach nie wpływa bezpośrednio na pozyskiwanie żadnych konwersji. De facto mogą to być nawet działania neutralne, mające charakter non-profit, takie jak CSR (społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa) m.in. akcje charytatywne.

Cele marketingu a PR

Zarówno marketing, jak i public relations mają swoje główne cele, które zostały w obu przypadkach ujęte w trzech kategoriach. Wymieńmy je zatem i porównajmy.

Cele marketingu

 • strategiczne – zwiększenie sprzedaży, przychodów, udziałów w rynku, a także opracowanie i realizacja planu na następne kilka lat;
 • taktyczne – cele dostosowywane do każdego produktu osobno, biorąc pod uwagę bieżącą sytuację rynkową;
 • operacyjne – konkretne cele związane z rozwojem programu marketingowego z uwzględnieniem wszystkich segmentów rynku, na których działa przedsiębiorstwo.

Cele public relations

 • główne (strategiczne) – kreowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa oraz utrzymywanie prawidłowej komunikacji zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa (pracownicy, zarząd, udziałowcy itp.), jak i na zewnątrz (klienci, media, pozostali interesariusze);
 • pośrednie (organizacyjne) – stanowią wsparcie dla celów głównych, wpływają na nie, pośredniczą w ich uzyskaniu. Mogą to być np. sondaże i badania opinii publicznej na temat przedsiębiorstwa i jego polityki, nowego produktu itp.;  
 • bieżące (końcowe) – nazywane zadaniami, mogą być wynikiem zaistniałej sytuacji np. zwołanie konferencji prasowej w celu sprostowania nieścisłości związanych z finansami.

Pomiar efektywności marketingu a PR

Kolejnym kryterium, które pozwoli nam wyodrębnić różnice między marketingiem a public relations, są sposoby obliczania ich efektywności oraz wartości brane pod uwagę. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów wskaźników najczęściej branych pod uwagę.

Pomiar efektywności marketingu

Do oszacowania wydajności działań w marketingu, ale nie tylko, wykorzystuje się kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) takie jak:

 • zwrot z inwestycji (ROI) – pomaga ocenić rentowność działań na przestrzeni pewnego odcinka czasu oraz zaplanować dalsze działania. ROI jest różnicą wzrostu sprzedaży i kosztów marketingu odniesioną do łącznych kosztów marketingu;
 • koszt pozyskania klienta – łączne koszty marketingu poświęcone w celu zdobycia jednego klienta;
 • współczynnik konwersji – liczba sfinalizowanych transakcji (dokończonych konwersji) podzielona przez liczbę wszystkich użytkowników odwiedzających stronę.

Pomiar efektywności public relations

Podobnie jak wyżej, w mierzeniu skuteczności PR używamy odpowiednich wyznaczników w zależności od celu pomiaru. Niektóre z nich mogą się powielać w obu przypadkach, ale zarówno marketing, jak i public relations mają swoje specyficzne mierniki. Dla PR są to m.in.:

 • wzmianki o marce – wszystkie wzmianki o firmie np. pojawienie się jej nazwy czy hasła związanego z kampanią w mediach takich jak radio, czy telewizja oraz w Internecie (social media, blogi, fora);
 • AVE – ekwiwalent reklamowy – przedstawia koszt, jaki byłby poniesiony w przypadku, kiedy komunikat czy publikacja zostały zamieszczone w formie reklamy płatnej;
 • zasięg i zaangażowanie w mediach społecznościowych – pomiar i analiza interakcji użytkowników na treści związane z marką np. polubienia, komentarze, dyskusje itp.

Podsumowanie

 • Pojęcia marketing i public relations są często traktowane jako tożsame. Spowodowane jest to faktem przenikania się ich obszarów działalności. Należy pamiętać, że marketing skierowany jest na rynek i klienta, a PR obejmuje zarówno wewnętrzne struktury, jak i zewnętrzne kanały komunikacji i podmioty mające wpływ na przedsiębiorstwo (interesariuszy).
 • Najskuteczniej jest prowadzić synergicznie działania marketingowe i PR. Uzupełniają się one bowiem wzajemnie i razem mogą objąć szerszy zasięg rynku oraz trudno dostępne nisze.
 • Public relations często traktowane jest „po macoszemu” i zajmują się nim osoby jednocześnie prowadzące działania marketingowe w firmie, co nie pozwala w pełni wykorzystać potencjału PR.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Rafał Janek

Rafał z wykształcenia jest technikiem ekonomistą oraz magistrem prawa. Nie pracował jednak w swoich wyuczonych zawodach, co nie znaczy, że pojęcia mikro i makro ekonomii oraz zasada „Ignorantia iuris nocet” są mu obce. Zdobył natomiast doświadczenie i przydatne umiejętności w wielu innych branżach takich jak: stolarstwo, ślusarstwo, montaż instalacji elektrycznych, transport i magazynowanie czy mechanika pojazdowa, co okazało się przydatne w copywritingu. Jest diabetykiem, więc siłą rzeczy wszystko, co związane z cukrzycą oraz jej leczeniem, czyli wiedza na temat zdrowego trybu życia i prawidłowego odżywiania, musi być mu doskonale znane i aktualizowane. Jego hobby to wędkarstwo (nie tylko w niedzielę i święta) oraz gry RPG Fantasy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

12.07.2024 Korekta & Redakcja
11.07.2024 Marketing
10.07.2024 Porady & Ciekawostki
09.07.2024 Pozycjonowanie
08.07.2024 Korekta & Redakcja Porady & Ciekawostki
05.07.2024 E-commerce
04.07.2024 Marketing
03.07.2024 Korekta & Redakcja
02.07.2024 Marketing

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu