Kim jest i jakie umiejętności powinien mieć project manager?

Spis Treści:

Zarządzanie projektami to duża odpowiedzialność – od jego efektywności zależy w dużej mierze sukces firmy. Osobą, na której barkach spoczywa to zadanie, jest project manager. Nie tylko czuwa on nad realizacją zadań, lecz także nadzoruje prace, motywuje pracowników i sporządza raporty. Jeżeli chcesz w przyszłości pełnić taką funkcję albo szukasz specjalisty do swojej firmy, sprawdź, jakie są najważniejsze umiejętności project managera!

Kim jest project manager?

Project manager (albo kierownik/koordynator projektu) to osoba, która zajmuje się opracowywaniem oraz realizowaniem różnego rodzaju projektów.

Jego zadaniem jest podejmowanie takich działań, by prace odbywały się planowo, a efekt końcowy pozwolił firmie osiągnąć wyznaczone wcześniej cele.

W praktyce zakres obowiązków project managera jest bardzo szeroki. Odpowiada on między innymi za:

 • planowanie, określanie celu, a także poszukiwanie metod realizacji projektu, by spełniał on wszelkie wymagania jakościowe;
 • dostosowanie kształtu projektu do możliwości finansowych przedsiębiorstwa;
 • tworzenie zespołu projektowego, zarządzanie nim oraz delegowanie zadań;
 • motywowanie pracowników realizujących projekt oraz rozwiązywanie ewentualnych konfliktów w zespole;
 • terminowość realizacji projektu;
 • sporządzanie analiz i raportów dotyczących projektów.

Wszystko to sprawia, że do zarządzania projektami niezbędne są wysokie kwalifikacje, a także rozwinięte umiejętności project managera – zarówno te miękkie, jak i twarde.

Cechy i umiejętności project managera

Osoba na tym stanowisku musi skutecznie łączyć zdobytą wiedzę z doświadczeniem oraz wykazywać się licznymi kompetencjami, dzięki którym możliwe będzie osiągnięcie celu.

Które cechy i umiejętności project managera są najważniejsze?

Doskonała organizacja

To podstawowa umiejętność project managera, bez której odpowiednie zarządzanie projektem nie jest możliwe. Specjalista jest bowiem odpowiedzialny za wiele zróżnicowanych zadań, które bardzo często nakładają się w czasie i w których łatwo stracić rachubę. Dzięki dobrej organizacji pracy PM uniknie chaosu w swoich działaniach, a także będzie w stanie terminowo realizować kolejne etapy projektu.

Mówiąc krótko – project manager musi wiedzieć, jak i co robić, by nie ulec presji czasu i by każdy etap projektu był realizowany płynnie, bez żadnych opóźnień.

Zdolności przywódcze

Project manager bardzo często ma pod sobą zespół składający się z wielu pracowników. Każdy z nich musi wiedzieć, że nad projektem czuwa osoba kompetentna, która podejmuje właściwe działania. Zdolności przywódcze i cechy prawdziwego lidera okazują się więc niezbędne – PM jest niczym kapitan, który prowadzi swój statek w odpowiednim kierunku.

Co musi umieć project manager? Przede wszystkim czuwać nad zespołem, egzekwować harmonogram, rozwiązywać problemy i wskazywać drogę, którą należy podążyć na kolejnych etapach prac. Niezbędne okażą się także umiejętności związane z delegowaniem zadań oraz ustalaniem priorytetów.

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne

Przywództwo w zarządzaniu projektami nie polega jednak na krzyku, wywieraniu presji czy karaniu za błędy. Project manager musi być partnerem i oparciem dla członków zespołu, który potrafi jasno wyrazić swoje oczekiwania, a także podpowiedzieć, jak pracownik może je spełnić. Wymaga to od niego dobrej komunikacji i rozwiniętych zdolności interpersonalnych.

Dzięki nim project manager zyska zaufanie pracowników, będzie w stanie ich odpowiednio motywować i stworzy dobrą atmosferę w zespole, która przełoży się na doskonałe wyniki.

Umiejętność rozwiązywania konfliktów

Zespoły odpowiadające za realizację projektów składają się zwykle z wielu osób o różnych cechach charakteru. Często, w wyniku zaistniałych problemów czy presji czasu pomiędzy pracownikami mogą więc występować konflikty. Osobą odpowiedzialną za ich rozwiązywanie jest oczywiście project manager. Powinien on być z jednej strony dobrym psychologiem, a z drugiej negocjatorem, który wysłucha obu stron i znajdzie sposób na pogodzenie członków zespołu.

Oczywiście musi przy tym zachować zimną krew i neutralność, która umożliwi mu sprawiedliwe traktowanie każdego ze skonfliktowanych pracowników.

Odporność na stres i sytuacje kryzysowe

W każdym, nawet najlepiej przygotowanym projekcie mogą pojawić się problemy, które trzeba szybko rozwiązać. Dlatego ważnymi cechami i umiejętnościami project managera są odporność na sytuacje stresowe oraz dobre zarządzanie kryzysami. Nie może on dawać ponosić się emocjom i w każdej sytuacji powinien skrupulatnie poszukiwać najlepszych rozwiązań.

Umiejętności planowania i analizy

Co musi umieć project manager? Planować, kreować i analizować. To on jest odpowiedzialny zarówno za wyznaczenie celów czy priorytetów, jak i rozliczanie efektów przeprowadzonych działań.

Umiejętności planowania i analizy pozwolą mu wyciągać wnioski z sukcesów i porażek, a następnie optymalizować prace nad projektem.

Podsumowanie

 • Project manager to osoba odpowiedzialna za planowanie, zarządzanie i realizowanie projektów.
 • Co musi umieć project manager? Przede wszystkim doskonale organizować swoją pracę, planować oraz wyznaczać cele i priorytety.
 • Kluczowe w pracy PM są kompetencje miękkie – powinien on być z jednej strony dobrym przywódcą, a z drugiej partnerem dla swoich pracowników.
 • Do bardzo ważnych umiejętności project managera zaliczamy także zdolność do rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie ze stresem.
 • Dobry project manager potrafi analizować działania swoje i swojego zespołu, a także wyciągać wnioski – zarówno z sukcesów, jak i porażek.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Maciej Wiśniewski

Swoje pierwsze copywriterskie kroki stawiał jeszcze w czasach, kiedy od Google popularniejsza była w naszym kraju wyszukiwarka na Onecie. Obecnie nie potrafi przetrwać tygodnia urlopu bez dostępu do klawiatury i dokumentu tekstowego w Wordzie. Z pisania uczynił swój sposób na życie, a zdobytym doświadczeniem i lekkim piórem wspiera właścicieli firm na ich drodze do sukcesu. Maniak mocnej kawy, terminowości, dobrej organizacji pracy i pozytywnych relacji z klientem. Prywatnie miłośnik piłki nożnej, gier i mopsów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

01.12.2023 E-commerce
30.11.2023 Pozycjonowanie
29.11.2023 Pozycjonowanie
28.11.2023 Copywriting
27.11.2023 Pozycjonowanie
24.11.2023 Korekta & Redakcja
24.11.2023 Marketing
23.11.2023 Content Marketing
22.11.2023 Marketing

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu