Marketing 4.0 – nowa koncepcja marketingu

Spis Treści:

Na przestrzeni wieków postępowi ludzkości towarzyszył dynamiczny rozwój handlu, a w parze z nim – marketingu. Ten nieodłączny element skutecznej sprzedaży ewoluował do form stanowiących odpowiedź na zmieniające się oczekiwania i potrzeby konsumentów. Coraz wyższe wymagania nabywców oraz stale przeobrażające się realia rynku doprowadziły do kolejnej, obejmującej wiele płaszczyzn generacji marketingu – marketingu 4.0.

Marketing 4.0 – definicja

Pojęcie marketingu 4.0 zostało po raz pierwszy użyte w 2015 roku, przez światowy marketingowy autorytet – Philipa Kotlera. Nowa koncepcja została opracowana w oparciu o wnikliwe obserwacje i analizy zmian nastrojów konsumenckich.

Z uwagi na złożoność i wielopłaszczyznowość pojęcia, zdefiniowanie go z łatwością mogłoby stać się tematem, któremu można by poświęcić cały odrębny artykuł.

Najprościej jednak marketing 4.0 można scharakteryzować jako wspólne działanie dwóch krańcowych ogniw łańcucha dostaw – producenta i nabywcy.

Podejmowane w ramach marketingu 4.0 działania obejmują zupełnie nowe, nieuwzględniane w ramach dotychczasowych generacji obszary. Koncepcja ta w swoich założeniach bierze pod uwagę chociażby zmiany zachodzące w postrzeganiu przez klientów wartości płynących z nabycia danego dobra bądź usługi, czy wzrost znaczenia filozofii marki.

Najważniejszym rezultatem pojawienia się dodatkowych czynników było ukształtowanie się zupełnie nowego wymiaru więzi w relacji konsument-marka. Marketing 4.0 postawił więc nabywców w roli nie tylko konsumentów, ale wręcz współtwórców docelowego produktu.

Geneza marketingu 4.0

Czynnikiem decydującym o konieczności uaktualnienia i dostosowania strategii marketingowych do realiów rynku była postępująca wśród nabywców zmiana w zakresie postrzegania wartości, przekładająca się następnie na zmiany impulsów zachowań konsumenckich.

Uznawane dotychczas wartości takie jak:

 • wysoka jakość produktu,
 • profesjonalna obsługa, czy
 • opieka posprzedażowa

choć ważne, przestały być postrzegane przez nabywców w kategorii wartości, stając się oczywistym uzupełnieniem samej usługi czy zakupionego produktu.

Abstrahując od nowego oblicza reklamy, marketing 4.0 zaprezentował również innowacyjne podejście do brand managementu. Mimo że prowadzenie szeroko zakrojonych działań z obszaru brandingu towarzyszyło firmom od lat, zmianom zaczęły ulegać stawiane do osiągnięcia dzięki nim cele.

W ramach omawianej koncepcji docelowym rezultatem przestał być sam akt zakupu, ustępując miejsca doprowadzeniu, aby klient stał się prawdziwym orędownikiem marki. Osiągnięcie takiego rezultatu, zamiast wyłącznie doraźnej korzyści, skutkowało długoterminowymi efektami w postaci pozyskania wiernego, lojalnego klienta na lata.

Od marketingu 1.0 do marketingu 5.0

Aby jednak w pełni zrozumieć znaczenie oraz przyczyny, które doprowadziły do wyodrębnienia się marketingu 4.0, warto zapoznać się z poprzedzającymi go etapami.

Marketing 1.0

Wyróżnikami pierwszej koncepcji były orientacja produktowa i postrzeganie klientów jako masy. W działaniach marketingowych wychodzono z założenia, że najważniejszą rolę odgrywają cechy produktu, wierząc, że „dobry produkt sprzeda się sam”.

Założenia koncepcji wspierał rozwój technologii produkcyjnych, w wyniku czego produkcja taśmowa coraz bardziej zyskiwała na popularności.

Marketing 2.0

Wzrost powszechności taśmowej produkcji naturalną koleją rzeczy poskutkował zwiększeniem konkurencji. Jakość produktu, choć wciąż w cenie, przestała być czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie satysfakcjonującej przewagi na rynku.

Podstawową zmianą w koncepcji marketingu 2.0 było przeniesienie koncentracji z samego towaru na sposób jego sprzedaży. Zaczęto ukierunkowywać podejmowane działania marketingowe na poszczególne grupy konsumentów, przy uwzględnieniu ich potrzeb i oczekiwań. Właśnie na czasy „panowania” marketingu 2.0 przypada wypracowanie podstaw psychologii sprzedaży.

Marketing 3.0

Następnym etapem rozwoju działań marketingowych była koncepcja marketingu 3.0, w której w centrum zainteresowania, bardziej niż kiedykolwiek, został postawiony klient.

Wysoka jakość oraz przemyślany sposób sprzedaży produktów przestały wystarczać. Właściwa komunikacja na linii sprzedawca-nabywca oraz dbałość o każdy szczegół procesu zakupu stały się priorytetowe.

To, o czym również należy wspomnieć w ramach opisywanej koncepcji, to masowe przeniesienie działań marketingowych offline do sieci. Marketing online (e-marketing) nie stanowił jednak wiernego odzwierciedlenia działań offline. Przełom, który wówczas nastąpił, najtrafniej można określić jako dynamizm i elastyczność stosowanych strategii oraz wykorzystywanych w ich ramach narzędzi i instrumentów.

Marketing 4.0 – co dalej?

Gwałtowne zmiany zachodzące na rynku oraz w zachowaniach nabywców wymuszają na marketerach ciągłe dostosowywanie do nich prowadzonych działań.

O ile pierwsza koncepcja sprawdzała się na przestrzeni wieków, każda kolejna traciła na aktualności znacznie szybciej. Marketing 4.0 wyparł podejście poprzedzające zaledwie po kilku latach.

Marketing 5.0

W tym roku została wydana najnowsza publikacja Philipa Kotlera „Marketing 5.0 – Technologie Next Tech”.

Marketing 5.0 jest jak dotychczas najaktualniejszą koncepcją, powstałą w oparciu o trzy główne zjawiska:

 • dynamiczny postęp technologiczny;
 • zmieniające się zachowania konsumenckie;
 • znaczące zmiany w zakresie modeli biznesowych.

Kluczową kwestią poruszaną w ramach rozważań nad najnowszą koncepcją marketingu jest wykorzystanie technologii nowej generacji (Next Tech) w tworzeniu, uatrakcyjnianiu i komunikowaniu wartości oferowanej nabywcy na każdym etapie jego ścieżki zakupowej.

Podsumowanie

 • Pojęcie marketingu 4.0 zostało opracowane w oparciu o wnikliwe obserwacje i analizy zmian nastrojów konsumenckich.
 • Marketing 4.0 najprościej można zdefiniować jako wspólne działanie dwóch krańcowych ogniw łańcucha dostaw – producenta i nabywcy.
 • Jednym z głównych wyróżników nowej koncepcji w stosunku do poprzedzających było postawienie nabywcy w zupełnie nowej roli – współtwórcy produktu.
 • Marketing 4.0 poprzedzały wcześniejsze generacje: 1.0, 2.0 i 3.0, stawiające w centrum zainteresowania odpowiednio: towar (jego jakość, cechy), sposób sprzedaży oraz klienta.
 • Postępujące na rynku i w zachowaniach konsumenckich zmiany wymuszają ciągłe uaktualnianie stosowanych podejść, w wyniku czego w 2021 roku została wyodrębniona kolejna koncepcja – marketing 5.0.

Oceń artykuł:

Średnia ocena: 5

Patrycja Stawiarz

Z wykształcenia ekonomistka, w zespole Content Writer pełni funkcję Business Customer Specialist. Bezbłędnie odczytuje oczekiwania każdego z Klientów, aby następnie móc zaproponować ofertę „szytą na miarę”. Obszerną wiedzę z zakresu działań marketingowych oraz psychologii reklamy zawdzięcza zamiłowaniu do branżowej literatury. W życiu zawodowym i prywatnym perfekcjonistka, miłośniczka wszystkiego, co jest w stanie zaangażować umysł, ciało i duszę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatnio na blogu

29.11.2023 Pozycjonowanie
28.11.2023 Copywriting
27.11.2023 Pozycjonowanie
24.11.2023 Korekta & Redakcja
24.11.2023 Marketing
23.11.2023 Content Marketing
22.11.2023 Marketing
21.11.2023 Marketing
20.11.2023 Pozycjonowanie

Profesjonalne teksty biznesowe

Darmowa wycena

Zbuduj karierę z Content Writer

Sprawdź oferty pracy

Praktyczny
kurs
copywritingu